(21-05-2021) Thông báo: Tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(21-05-2021) Thông báo: Tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19
Ngày đăng: 21/05/2021 01:59 PM

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đã xuất hiện các ca nhiễm SARS CoV-2 trong cộng đồng, đặc biệt trong các khu công nghiệp tại một số tỉnh, thành phố.
Nhằm nâng cao mức cảnh giác, đảm bảo an toàn và ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Ban giám đốc công ty Liên doanh Bông Sen ra thông báo số 18/LTS đến toàn thể CBCNV và các Quý khách hàng đối tác đến làm việc tại Cảng Lotus về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19.

Quý khách hàng đối tác và CBCNV cảng Lotus có thể thực hiện khai báo theo hướng dẫn trong thông báo hoặc theo đường dẫn dưới đây trước khi được phép vào thực hiện công việc tại cảng.

Khai báo y tế Cảng Lotus: Ấn vào đây

​​​​​​