Liên hệ

0931.793.108 / 0985.400.686

Liên hệ

HOTLINE: 0931.793.108

SỐ ĐIỆN THOẠI NỘI BỘ:     

- Trung tâm khai thác điều độ
(Mr Tuấn : 0908. 836. 347)  => 107  
- Phòng Thương Vụ
(Mr Hoan : 0985. 400. 686)  => 111
- Phòng Marketing
(Ms Nguyên : 0909.72.42.43 ) => 116 
- Phòng Logistics - Kho Ngoại Quan
(Ms Thuỷ : 0909. 287. 400)   => 120
- Phòng Giao Nhận Kho Hàng
 (Mr Chính : 0903. 114. 411) => 119
- Phòng Kế Toán
 (Mr Tứ : 0913. 799. 975) => 117
- Phòng An Ninh
(Mr Hoà : 0903. 001. 031) => 114
- Tổ Container
(Mr Đảo : 0989. 439. 468) => 130

Vui lòng nhập họ và tên
Vui lòng nhập số điện thoại
Vui lòng nhập địa chỉ
Vui lòng nhập địa chỉ email
Vui lòng nhập chủ đề
Vui lòng nhập nội dung