THÔNG TIN KHAI HẢI QUAN CẢNG LOTUS

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

THÔNG TIN KHAI HẢI QUAN CẢNG LOTUS
Ngày đăng: 14/09/2021 09:27 AM

Mã VNACCS: 02H1 - Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV III.

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến:
- Mã 02H1S07 - CTY LD BONG SEN CHS (Cảng Lotus)

Cảng địa điểm xếp hàng/dỡ hàng:
- Mã VNLOT - CANG LOTUS (HCM)

Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3:

  • Địa chỉ: Đường Liên cảng A5, KP1, phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
  • Điện thọai: 028.38725258
  • Fax:028.38728326
  • Email: hcmkv3@customs.gov.vn
  • Mã chi cục: 02CH