THÔNG TIN KHAI HẢI QUAN CẢNG LOTUS

0931.793.108 / 0985.400.686

THÔNG TIN KHAI HẢI QUAN CẢNG LOTUS
Ngày đăng: 14/09/2021 09:27 AM

Mã VNACCS: 02H1 - Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV III - Đội TT Cảng Bến Nghé.

TỜ KHAI NHẬP KHẨU TẠI ĐỘI TT CẢNG BẾN NGHÉ (Chi Cục Này Chỉ Khai Hàng Rời).

Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến tại Đội TT Cng Bến Nghé:
- Mã 02H1S07 - CTY LD BONG SEN CHS (Cảng Lotus).

Cảng địa điểm xếp hàng/dỡ hàng Đội TT Cng Bến Nghé:
- Mã VNLOT - CANG LOTUS (HCM).