(11-03-2024)Thông Báo Mời Thầu Nạo Vét Duy Tu Khu Nước Trước Cầu K17, K18 - Bến Cảng Bông Sen Năm 2024

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(11-03-2024)Thông Báo Mời Thầu Nạo Vét Duy Tu Khu Nước Trước Cầu K17, K18 - Bến Cảng Bông Sen Năm 2024
Ngày đăng: 11/03/2024 08:34 AM

 Công trình: Nạo vét duy tu khu nước trước cầu K17, K18 – Bến cảng Bông Sen năm 2024

Căn cứ theo nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty Liên Doanh Bông Sen có tổ chức Chào giá cạnh tranh công trình Nạo vét duy tu khu nước trước cầu K17, K18 – Bến cảng Bông Sen 2024”.

Công ty Liên doanh Bông Sen trân trọng kính mời các đối tác, đơn vị thi công đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia tham gia Chào giá cạnh tranh Công trình theo các thông tin sau:

  • Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Chào giá cạnh tranh quy trình rút gọn (chi tiết trong Hồ Sơ Yêu Cầu quy định).
  • Thời gian phát hành Hồ Sơ Yêu Cầu: từ 09h00 ngày 18/3/2024.
  • Thời gian dừng nhận Hồ Sơ Đề Xuất: 08h00 ngày 28/3/2024.
  • Thời gian đánh giá Hồ Sơ Đề Xuất, lựa chọn Nhà thầu: 10h00 ngày 28/3/2024.
  • Địa điểm nhận Hồ sơ Yêu Cầu: Ban Xây dựng cơ bản, Lầu 1, VP2, Công ty Liên doanh Bông Sen: Số 1A Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM;
  • Địa điểm nhận Hồ sơ Đề Xuất: Phòng Họp tầng trệt, VP1, Công ty Liên doanh Bông Sen: Số 1A Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7 TPHCM;
  • Điện thoại liên lạc: (028) 38730146; Fax (028) 38730145.

Trân Trọng thông báo.

File thông báo mời thầu (PDF): XEM TẠI ĐÂY

CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN