THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO NĂM 2024

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

THÔNG BÁO MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO NĂM 2024
Ngày đăng: 07/12/2023 03:15 PM

THÔNG BÁO

V.v: Mời cung ứng dịch vụ tại Công ty Liên doanh Bông Sen năm 2024

Căn cứ nhu cầu sản xuất và kinh doanh đã thực hiện trong năm 2023 và mục tiêu đảm bảo năng lực sản xuất & kinh doanh sắp tới trong năm 2024 của Công Ty Liên Doanh Bông Sen.

Công ty Liên doanh Bông Sen thông báo đến các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia gửi hồ sơ năng lực, báo giá cung ứng dịch vụ tại Công ty Liên doanh Bông Sen cho các mảng hoạt động như sau:

STT

Sản phẩm/dịch vụ cần cung cấp

Thông tin liên hệ

1

Nhóm sản phẩm/dịch vụ phục vụ văn phòng như: cung ứng văn phòng phẩm, vật tư, nguyên liệu cho hoạt động tại văn phòng, v.v.

Phòng Tổng hợp:

- Ông Xuân Anh,

- Đt: (028) 38.730.146 nhánh 126,

2

Nhóm sản phẩm/dịch vụ phục vụ duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ giới, máy móc, trang thiết bị Cảng, trang thiết bị điện, máy móc cơ giới khác, v.v.

Phòng Kỹ Thuật – Cơ giới:

- Ông Đức Đạt,

- Đt: (028) 38.730.146 nhánh 0,

3

Nhóm sản phẩm/dịch vụ phục vụ nội cảng làm công tác khai thác, xếp dỡ hàng hóa trực tiếp tại Cảng như công nhân, xe cơ giới, đầu kéo, cần cẩu, tàu lai v.v.

- Tham khảo mẫu dịch vụ tại: Nhấp vào

Phòng Thương vụ:

- Ông Duy Tuấn

- Đt: (028) 38.730.146 nhánh 110,

4

Nhóm sản phẩm/dịch vụ phục vụ các hoạt động logistics ngoại cảng, v.v.

Phòng Logistics:

- Bà Thu Thủy,

- Đt: (028) 38.730.146 nhánh 102,

5

Nhóm sản phẩm/dịch vụ phục vụ hoạt động xây dựng , sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và công trình tại Cảng, v.v.

Ban Xây dựng:

- Ông Ngọc Ánh,

- Đt: (028) 38.730.146 nhánh 121,

Kính đề nghị Quý công ty liên hệ tới phòng ban và nhân sự phụ trách tương ứng để gửi hồ sơ theo yêu cầu bằng văn bản hoặc hồ sơ điện tử đến chúng tôi theo thông tin như sau:

  • Gửi trực tiếp bằng văn bản đến địa chỉ:

+ Cho: (Phòng ban tương ứng) / Sđt: (Theo cung cấp của Phòng ban)

- Công ty Liên doanh Bông Sen – Cảng Lotus; Số 1A, Nguyễn Văn Quỳ, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM. Sđt: (028) 38.730.146/148

  • Khi gửi hồ sơ điện tử xin đồng gửi đến:

+ Email: info@lotusport.com / thuongvu@lotusport.com

+ Tiêu đề: [TÊN CÔNG TY] Hồ sơ nhà cung cấp năm 2024

+ Nội dung: Cùng các file đính kèm, v.v.

Trân trọng cảm ơn và kính chào,

CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN