(11-2023) THÔNG BÁO GỬI CÁC NHÀ CUNG CẤP HIỆN HỮU CẢNG LOTUS

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(11-2023) THÔNG BÁO GỬI CÁC NHÀ CUNG CẤP HIỆN HỮU CẢNG LOTUS
Ngày đăng: 06/11/2023 11:24 AM

Kính gửi các nhà cung cấp hiện hữu của Công ty Liên doanh Bông Sen,

Căn cứ theo nhu cầu sản xuất và kinh doanh đã thực hiện trong năm 2023 và mục tiêu đảm bảo năng lực sản xuất & kinh doanh sắp tới trong năm 2024 của Công Ty Liên Doanh Bông Sen.

Chúng tôi xin thông báo tới quý công ty kế hoạch thực hiện đánh giá nhà cung cấp cho năm 2024 dự kiến của chúng tôi như sau:

- Từ ngày 15/11/2023: tổ chức gửi thư/yêu cầu đề nghị báo giá và liên hệ tới quý công ty để yêu cầu cung cấp thông tin, hồ sơ. Chi tiết sẽ được thông báo sau trong thư đề nghị hoặc qua liên hệ trực tiếp tới quý công ty do nhân sự phụ trách tương ứng thực hiện.

- Từ ngày 01/12/2023: tổ chức thành lập Hội đồng đánh giá nhà Cung cấp, họp và đánh giá nhà cung cấp để phục vụ cho khai thác cảng trong năm 2024. Trong vòng 03 ngày từ sau ngày hoàn tất  việc họp đánh giá, Công ty Liên doanh Bông Sen sẽ thông báo danh sách Nhà cung cấp chính cho năm 2024 và liên hệ ký kết hợp đồng, xác nhận hợp tác.

- Từ ngày 01/01/2024: các nhà cung cấp thực hiện cung cấp dịch vụ.

Công ty Liên doanh Bông Sen xin thông báo để các đơn vị nắm bắt thông tin để chuẩn bị và hoàn thiện hồ sơ.

Quý công ty nếu cần hỗ trợ, kiểm tra xin liên hệ tới chúng tôi theo các mảng hoạt động như sau:

STT

Sản phẩm/dịch vụ cần cung cấp

Thông tin liên hệ

1

Nhóm sản phẩm/dịch vụ phục vụ văn phòng như: cung ứng văn phòng phẩm, vật tư, nguyên liệu cho hoạt động tại văn phòng, v.v.

Phòng Tổng hợp:

- Ông Xuân Anh,

- Đt: (028) 38.730.146 nhánh 126,

2

Nhóm sản phẩm/dịch vụ phục vụ duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa cơ giới, máy móc, trang thiết bị Cảng, trang thiết bị điện, máy móc cơ giới khác, v.v.

Phòng Kỹ Thuật – Cơ giới:

- Ông Đức Đạt,

- Đt: (028) 38.730.146 nhánh 0,

3

Nhóm sản phẩm/dịch vụ phục vụ nội cảng làm công tác khai thác, xếp dỡ hàng hóa trực tiếp tại Cảng như công nhân, xe cơ giới, đầu kéo, cần cẩu, tàu lai v.v.

Phòng Thương vụ:

- Ông Duy Tuấn

- Đt: (028) 38.730.146 nhánh 110,

4

Nhóm sản phẩm/dịch vụ phục vụ các hoạt động logistics ngoại cảng, v.v.

Phòng Logistics:

- Bà Thu Thủy,

- Đt: (028) 38.730.146 nhánh 102,

5

Nhóm sản phẩm/dịch vụ phục vụ hoạt động xây dựng , sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng và công trình tại Cảng, v.v.

Ban Xây dựng:

- Ông Ngọc Ánh,

- Đt: (028) 38.730.146 nhánh 121,