(25-03-2024) Thông Báo Thay Đổi Thời Gian Đánh Giá Hồ Sơ Chào Giá Cạnh Tranh

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(25-03-2024) Thông Báo Thay Đổi Thời Gian Đánh Giá Hồ Sơ Chào Giá Cạnh Tranh
Ngày đăng: 25/03/2024 02:53 PM

THÔNG BÁO

V/v Thay đổi thời gian đánh giá hồ sơ chào giá cạnh tranh

Công trình: Nạo vét duy tu khu nước trước cầu K17, K18 – Bến cảng Bông Sen năm 2024

Công ty Liên doanh Bông Sen đã đăng thông báo số 23/2024/LTS ngày 08/3/2024 về việc Thông báo chào giá cạnh tranh công trình Nạo vét duy tu khu nước trước cầu K17, K18 – Bến cảng Bông Sen năm 2024:

  1. Thời gian phát hành Hồ Sơ Yêu Cầu: từ 09h00 ngày 18/3/2024.
  2. Thời gian dừng nhận Hồ Sơ Đề Xuất: 08h00 ngày 28/3/2024.
  3. Thời gian đánh giá Hồ Sơ Đề Xuất, lựa chọn Nhà thầu: 10h00 ngày 28/3/2024.

Thông tin đã đăng tải trên website https://lotusport.com và Nhật báo Sài Gòn Giải Phóng số ra ngày 11, 12 và 18/3/2024.

Nay xin thay đổi nội dung như sau:

  1. Thời gian dừng nhận Hồ Sơ Đề Xuất: 09h00 ngày 02/4/2024.
  2. Thời gian đánh giá Hồ Sơ Đề Xuất, lựa chọn Nhà thầu: 10h00 ngày 02/4/2024.

Thông báo này sẽ được gửi tới các đơn vị thi công đã nhận Hồ sơ yêu cầu. Các đơn vị có thể tìm hiểu thêm các thông tin tại Ban XDCB – Công ty Liên doanh Bông Sen – Lầu 1 – Văn phòng 2: Số 1A Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7 TPHCM.

Điện thoại liên lạc: (028) 38730146; Fax (028) 38730145.

Trân Trọng thông báo./.

File thông báo mời thầu (PDF): XEM TẠI ĐÂY

 

CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN