(02-08-2021) Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp, tháo dỡ, lắp đặt đệm tựa tàu phục vụ nâng cấp trên K17 & K18 Cảng Lotus năm 2021

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(02-08-2021) Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp, tháo dỡ, lắp đặt đệm tựa tàu phục vụ nâng cấp trên K17 & K18 Cảng Lotus năm 2021
Ngày đăng: 02/08/2021 02:00 PM

THÔNG BÁO

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

 

Gói thầu “ Cung cấp, tháo dỡ, lắp đặt Đệm tựa tàu phục vụ nâng cấp Bến K17 & K18 Cảng Lotus năm 2021

 • Căn cứ Quyết định số: 19B/QĐTL ngày 07/6/2021 của Ông Tổng Giám Đốc Công Ty Liên Doanh Bông Sen V/v: Thành lập Ban Chỉ Đạo Thực hiện Công trình “Cung cấp, tháo dỡ, lắp đặt Đệm tựa tàu phục vụ nâng cấp Bến K17 & K18 Cảng Lotus năm 2021”.
 • Căn cứ Quyết Định số 19C/QĐTL ngày 08/6/2021 của Trưởng Ban Chỉ Đạo thực hiện công trình V/v Thành lập Hội đồng đánh giá nhà thầu công trình “Cung cấp, tháo dỡ, lắp đặt Đệm tựa tàu phục vụ nâng cấp Bến K17 & K18 Cảng Lotus năm 2021”.
 • Căn cứ theo Hồ Sơ Mời Thầu “Cung cấp, tháo dỡ, lắp đặt Đệm tựa tàu phục vụ nâng cấp Bến K17 & K18 Cảng Lotus năm 2021” đã được phê duyệt.
 • Căn cứ Thông Báo Mời Thầu số 88/LTS-TB ngày 24/7/2021 của Công Trình “Cung cấp, tháo dỡ, lắp đặt Đệm tựa tàu phục vụ nâng cấp Bến K17 & K18 Cảng Lotus năm 2021” của Công Ty Liên Doanh Bông Sen.
 • Căn cứ Biên bản đánh giá nhà thầu công trình “Cung cấp, tháo dỡ, lắp đặt Đệm tựa tàu phục vụ nâng cấp Bến K17 & K18 Cảng Lotus năm 2021”  ngày 31/07/2021.

Công Ty Liên Doanh Bông Sen thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu “Cung cấp, tháo dỡ, lắp đặt Đệm tựa tàu phục vụ nâng cấp Bến K17 & K18 Cảng Lotus năm 2021” đến các nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu nêu trên như sau:

 1. Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH SX TM DV Nguyễn Tài ( có địa chỉ tại 128/12, Đường Hùng Vương, P.2, Quận 10, Tp.HCM)
 2. Giá trúng thầu                        :    6.534.000.000 đồng (đã bao gồm VAT)
 3. Loại hợp đồng                        :   Trọn gói
 4. Thời gian thực hiện hợp đồng:    90 ngày
 5. Danh sách các nhà thầu không trúng thầu nhưng có mức độ đạt trong Hồ Sơ Mời Thầu phù hợp yêu cầu của bên mời thầu theo thứ tự như sau :
 • Công ty TNHH Việt Thương: Lý do không được chọn: Giá tham gia chào thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt.
 • Công ty CP Xây Dựng Quý Lộc: Lý do không được chọn: Giá tham gia chào thầu cao hơn giá gói thầu được phê duyệt.
 • Công ty TNHH Công Nghiệp Vy Lam: Lý do không được chọn: có Tổng điểm Đánh Giá Năng Lực Kỹ Thuật Và Giải Pháp Thực Hiện Công Trình không đạt điểm chuẩn.
 • Công ty TNHH Công nghiệp cao su Hùng Vương - HRIC: Hồ sơ Đề xuất không đạt đủ điều kiện vào danh sách ngắn các Nhà Thầu (căn cứ theo mục A của Bảng Đánh giá tổng hợp HSDT đã phát hành)  .

    Công Ty Liên Doanh Bông Sen mời đại diện có thẩm quyền của Công ty TNHH SX TM DV Nguyễn Tài đến liên hệ với Văn phòng Công Ty Liên Doanh Bông Sen (địa chỉ số 1A Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, P. Phú thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, VN , Điện thoại: 028. 38730146 ) để ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày ký thông báo. Công Ty Liên Doanh Bông Sen xin chân thành cảm ơn Công ty TNHH Công Nghiệp Vy Lam, Công ty CP Xây Dựng Quý Lộc, Công ty TNHH Việt Thương, Công ty TNHH Công nghiệp cao su Hùng Vương – HRIC đã quan tâm tham dự gói thầu trên và mong nhận được sự hợp tác của các Quý Công ty vào những lần sau.

Trân trọng!

File công bố kết quả trúng thầu xem tại đây