(21-10-2021) CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN TRAO TẶNG HỌC BỔNG BẢO TRỢ HỌC TẬP DÀNH CHO ĐỘI VIÊN, HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(21-10-2021) CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN TRAO TẶNG HỌC BỔNG BẢO TRỢ HỌC TẬP DÀNH CHO ĐỘI VIÊN, HỌC SINH CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Ngày đăng: 21/10/2021 04:43 PM

Vào ngày 21/10/2021, căn cứ theo thông báo số 118-TB/ĐTN của Ban Thường vụ Đoàn khối CS Bộ Công Thương tại TP.Hồ Chí Minh. BCH Đoàn cơ sở cty LD Bông Sen cùng với ông Nguyễn Văn Tấn Thành - UVBTV, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 7 đã tiến hành trao tặng suất học bổng tới em học sinh Nguyễn Phước Thiên An. Đây là hoạt động nằm trong chương trình của Ban Thường vụ thành Đoàn TP.HCM về việc hỗ trợ trao học bổng bảo trợ học tập dành cho đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến khi hoàn tất cấp học phổ thông. Chương trình mang ý nghĩa to lớn trong việc kết nối các nguồn lực chăm lo, hỗ trợ, giúp giảm nguy cơ thiếu nhi phải bỏ học do hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là do ảnh hưởng của dịch Covid-19 vừa qua. BCH Đoàn cơ sở cty LD Bông Sen sẽ luôn quan tâm, gắn bó và hỗ trợ em Thiên An trong suốt quá trình học tập của em.

Ông Nguyễn Văn Tấn Thành - UVBTV, Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Quận 7 (Bìa trái) cạnh ông Phạm Thái Sơn - Ủy viên BCH Đoàn cơ sở cty LD Bông Sen cùng Bà Phạm Ngọc Thảo Nguyên - Bí thư Đoàn Cơ sở Cty LD Bông Sen (Bìa phải) trao học bổng cho em học sinh Nguyễn Phước Thiên An.