THÀNH ỦY TP.HCM KHEN THƯỞNG ĐẢNG ỦY CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 10 NĂM

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

THÀNH ỦY TP.HCM KHEN THƯỞNG ĐẢNG ỦY CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN ĐÃ CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC 10 NĂM
Ngày đăng: 20/01/2024 09:44 AM

Sáng 17/1, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã trao tặng Đảng ủy công ty Liên doanh Bông Sen Bằng khen “Đã có thanh tích xuất sắc trong 10 năm triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị khóa XI” theo Quyết định số 1745-QĐ/TU ngày 05/1/2024.

Đồng chí Phạm Huy Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty liên doanh Bông Sen, đã vinh dự đại diện Đảng ủy Cty lên nhận bằng khen tại buổi lễ. Đây là nguồn động viên, khích lệ vô cùng to lớn tới Đảng ủy Cty LD Bông Sen cũng như toàn thể CB, NV, NLĐ công ty vì những nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ. Đồng thời cũng là minh chứng cho khả năng lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ủy Cty LD Bông Sen, đã dẫn dắt công ty vượt qua các giai đoạn khó khăn và đoàn kết tập thể công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của Đảng, công ty, và góp phần vào phát triển chung cho kinh tế, xã hội Việt Nam.

Quý độc giả có thể xem thêm về Hội nghị tại: https://hcmcpv.org.vn/tin-tuc/nang-cao-vai-tro-trach-nhiem-quyen-han-cua-nhan-dan-trong-tham-gia-gop-y-xay-dung-dang-xay-dung-c-1491918352