ĐẢNG ỦY CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN (CẢNG LOTUS) TRONG PHÓNG SỰ: MÃI TIẾP BƯỚC THEO NGƯỜI - HTV9

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

ĐẢNG ỦY CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN (CẢNG LOTUS) TRONG PHÓNG SỰ: MÃI TIẾP BƯỚC THEO NGƯỜI - HTV9
Ngày đăng: 29/05/2024 07:52 AM

Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các đơn vị trong đó có Đảng ủy Công ty Liên doanh Bông Sen trong Phóng sự: Mãi tiếp bước theo Người do HTV9 thực hiện, phát sóng ngày 28/5/2024.

  • 0:00 Phóng sự: Mãi tiếp bước theo Người.
  • 1:47 Phát biểu của đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh.
  • 5:36 Giới thiệu Đảng ủy Công ty Liên doanh Bông Sen cùng phát biểu của đồng chí Phạm Huy Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc công ty.

- Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tại Thành phố Hồ Chí Minh - HÀNH TRÌNH THEO CHÂN BÁC: https://dukcoquantwtphcm.vn/tin-tuc-hoat-dong/hanh-trinh-theo-chan-bac

- Công ty Liên doanh Bông Sen (Cảng Lotus): https://lotusport.com/dang-uy-cong-ty-lien-doanh-bong-sen-vinh-du-duoc-khen-thuong-da-co-thanh-tich-trong-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-giai-doan-2021-2024