KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THANH NIÊN CÔNG NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (15/10/1982 - 15/10/2023)

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG THANH NIÊN CÔNG NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (15/10/1982 - 15/10/2023)
Ngày đăng: 26/09/2023 08:59 AM

 

KỶ NIỆM 41 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG

THANH NIÊN CÔNG NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (15/10/1982 - 15/10/2023)

----------------

"Chúng ta là thanh niên công nhân

Của thành phố Bác Hồ kính yêu

Triệu trái tim chung một ý chí

Một niềm tin, vươn tới ngày mai..."

Chúng ta đã sẵn sàng!

         Chào mừng 41 năm Ngày truyền thống Thanh niên Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh (15/10/1982 - 15/10/2023), ra sức thi đua thực hiện các công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa gắn với chủ đề năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng địa phương, đơn vị với phương châm “Thanh niên công nhân xung kích, sáng tạo, lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”.

         Thân mời đoàn viên, thanh niên Công nhân Thành phố cùng đồng loạt đổi khung ảnh đại diện và hưởng ứng các sự kiện nổi bật trong Tháng Thanh niên Công nhân năm 2023 nhé!

✨ Đường dẫn đổi khung ảnh đại diện: Nhấn truy cập

✨ Đường dẫn Bộ nhận diện: Nhấn truy cập

✨Đường dẫn tổng hợp hình ảnh, tin bài: Nhấn truy cập