(19-07-2022) ĐẢNG BỘ CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN NHẬN GIẤY KHEN "CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19" CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI TP.HCM

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(19-07-2022) ĐẢNG BỘ CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN NHẬN GIẤY KHEN "CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19" CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI TP.HCM
Ngày đăng: 19/07/2022 10:36 AM
Căn cứ vào Quyết định Số 1137 - QĐ/ĐUK của Đảng Ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.Hồ Chí Minh ngày 23/6/2022; Đảng bộ Công ty Liên doanh Bông Sen cùng cá nhân đồng chí Phạm Huy Minh, Đảng ủy viên Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Bông Sen đã vinh dự được trao tặng Giấy khen của Đảng Bộ Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM "Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19" do đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng Bộ Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM ký tặng.
 
Bằng khen của Đảng Bộ Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM tới Đảng bộ Công ty Liên doanh Bông Sen "Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19" do đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng Bộ Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM ký tặng.
 
 
Bằng khen của Đảng Bộ Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM tới đồng chí Phạm Huy Minh, Đảng ủy viên Khối, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Bông Sen "Có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch covid-19" do đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng Bộ Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM ký tặng.
 
Đây là nguồn động viên, khích lệ vô cùng to lớn tới Đảng ủy Công ty Liên doanh Bông Sen cũng như toàn thể CB, CNV, NLĐ công ty nói chung và bản thân ông Phạm Huy Minh nói riêng vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo khai thác kinh doanh không bị gián đoạn trong suốt thời gian qua. Đồng thời cũng là minh chứng cho khả năng lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ủy Công ty Liên doanh Bông Sen với ông Phạm Huy Minh trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, đã dẫn dắt công ty vượt qua các giai đoạn khó khăn và đoàn kết tập thể công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong năm 2021-2022.
 
Mong rằng trong thời gian sắp tới, Đảng ủy Công ty Liên doanh Bông Sen cùng ông Phạm Huy Minh sẽ tiếp tục giữ vững cương vị lãnh đạo của mình để đưa Đảng ủy Công ty Liên doanh Bông Sen phát triển ổn định và vững mạnh hơn để có thể tiếp tục sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả, góp phần tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường các hoạt động đóng góp cho xã hội, cộng đồng và phòng chống dịch Covid-19 của công ty.