(19-05-2022) ÔNG PHẠM HUY MINH, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, TỔNG GIÁM ĐỐC CTY LD BÔNG SEN, VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(19-05-2022) ÔNG PHẠM HUY MINH, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, TỔNG GIÁM ĐỐC CTY LD BÔNG SEN, VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng: 21/05/2022 10:01 AM

Căn cứ vào Kế hoạch số 43-KH/ĐUK ngày 10 tháng 05 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và Quyết định số: 1058/QĐ/ĐUK ngày 12 tháng 5 năm 2022, ông Phạm Huy Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám Đốc Cty LD Bông Sen, đã vinh dự được trao tặng Bằng khen của Đảng Bộ Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM "Đã có thành tích thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2021-2022)" do đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng Bộ Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM ký tặng.

Bằng khen của Đảng Bộ Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM tới ông Phạm Huy Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám Đốc Cty LD Bông Sen 
"Đã có thành tích thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2021-2022)"
do đồng chí Trần Xuân Điền, Bí thư Đảng Bộ Khối Cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM ký tặng.

Đây là nguồn động viên, khích lệ vô cùng to lớn tới Đảng ủy Cty LD Bông Sen cũng như toàn thể CB, CNV, NLĐ công ty nói chung và bản thân ông Phạm Huy Minh nói riêng vì những nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022. Đồng thời cũng là minh chứng cho khả năng lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng ủy Cty LD Bông Sen với ông Phạm Huy Minh trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, đã dẫn dắt công ty vượt qua các giai đoạn khó khăn và đoàn kết tập thể công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021-2022.

Mong rằng trong thời gian sắp tới, Đảng ủy Cty LD Bông Sen cùng ông Phạm Huy Minh sẽ tiếp tục giữ vững cương vị lãnh đạo của mình để đưa Cty LD Bông Sen phát triển ổn định và vững mạnh hơn để có thể tiếp tục sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả, góp phần tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường các hoạt động đóng góp cho xã hội, cộng đồng của Cty. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công cuộc thực hiện tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn (2021-2022).