(13-08-2020) BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI T.P HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020-2025

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(13-08-2020) BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI T.P HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2020-2025
Ngày đăng: 10/11/2020 10:44 AM

(13-08-2020) Báo cáo tham luận tại Đại hội đại biểu Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công Thương tại T.p Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025

       Ngày 12/08/2020 vừa qua, tại Đại hội Đảng bộ khối cơ sở Bộ Công Thương lần thứ I, nhiệm kỳ 2020-2025; Ông Phạm Huy Minh, Bí thư Đảng Ủy Công ty liên doanh Bông sen, đã trình bày tham luận với chuyên đề: “Kinh nghiệm và cách làm để nâng cao hiệu quả Công tác Dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ tại Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài” với nội dung như sau:

       "Công ty liên doanh Bông sen được thành lập ngày 31/08/1991 bởi, Phía Việt nam gồm: Công ty Vietrans, Vosa; Phía nước ngoài: Hãng tàu Biển đen (BLASCO) của UCRAINA. Công ty hoạt động trong các lĩnh vực: Xây dựng và Khai thác Cảng biển tại P. Phú thuận, Q7, Tp Hồ Chí Minh; Vận chuyển hàng hóa Xuất nhập khẩu trên các tuyến đường biển theo quy định của Cục Hàng hải Việt nam, Thực hiện các dịch vụ giao nhận (Logistics), vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu.

       Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối DN TMTW, nay là Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại Tp Hồ Chí Minh, triển khai các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Tp HCM, Đảng ủy khối về công tác dân vận, công tác dân vận tại Công ty đã được quan tâm triển khai và đạt được những kết quả nhất định. Nội dung, phương thức công tác dân vận của Công ty đã được củng cố và đổi mới, bước đầu phát huy tốt vai trò của Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty trong việc định hướng các phong trào hành động của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động. Thông qua công tác dân vận, và việc thực hiện Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp tốt, Đảng ủy, Ban giám đốc Công ty đã giải quyết có hiệu quả nhiều vụ việc phức tạp về chế độ, chính sách với người lao động, được tòan thể cán bộ, nhân viên, người lao động ủng hộ, đã phát huy tác dụng tích cực cho nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong doanh nghiệp là liên tục hoàn thành và hoàn thành vượt mức Kế hoạch sản xuất kinh doanh (năm sau luôn cao hơn năm trước) do HĐTV Công ty giao phó.


Kinh nghiệm để thực hiện tốt công tác dân vận.

 
Một là, nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của công ty.
       Tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt từ các cấp tổ trưởng, tổ phó trở lên về nội dung, phương thức công tác dân vận của Công ty. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nhất là công tác dân vận trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong thời kỳ mới. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, vận dụng phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh “trọng dân, gần dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân” và “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt. Hàng năm, chủ động cho các cấp cán bộ chủ chốt tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ công tác dân vận do Đảng ủy Khối tổ chức. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác dân vận tại Doanh nghiệp bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả, thiết thực. Phát huy tối đa các phương tiện thông tin thời công nghệ 4.0 (Trang Web của Công ty, FaceBook, Group Zalo, Viber). Kết hợp việc thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng với tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hoá - thể thao của Công ty và của từng phòng ban.


Hai là, tiếp tục đổi mới nội dung công tác dân vận của Đảng bộBan giám đốc Công ty liên doanh Bông sen theo hướng chủ động, tích cực, kịp thời trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng vào thực tiễn.
       Vận động và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong chủ trương, chính sách để đề xuất khắc phục những thiếu sót và kiến nghị bổ sung, hoàn thiện kịp thời… Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt. Thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành của Ban giám đốc. Hàng năm, thường xuyên tổ chức công khai về chủ trương, chính sách, pháp luật, nội quy, quy định và quy chế làm việc của HĐTV, Ban giám đốc, các phòng ban; phân công công việc và chế độ trách nhiệm, các khoản thu, chi, chế độ kế toán tài chính minh bạch; về chế độ khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh... Trong quá trình quản lý, điều hành, Ban giám đốc luôn kịp thời ban hành các văn bản (Quyết định, Thông báo) chỉ đạo mang tính pháp lý phù hợp với chính sách pháp luật mới của Nhà nước.


Ba là, tiếp tục đổi mới phương thức công tác dân vận.
       Công tác phối hợp hoạt động cần hướng nhiều hơn về từng chi bộ, bộ phận, tổ, đội, đến từng cán bộ, nhân viên, người lao động, nhất là những cán bộ, nhân viên, người lao động  có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động và giúp người lao động xoá đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, hợp pháp, xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc. Cần khắc phục tư duy làm dân vận theo kiểu phong trào, theo mùa, theo ngày kỷ niệm..., khắc phục bệnh quan liêu, phô trương, hình thức, chạy theo thành tích hoặc hành chính hóa công tác dân vận. Tăng cường đối thoại, trao đổi trực tiếp với cán bộ, nhân viên, người lao động. Hàng năm, cán bộ lãnh đạo của Công ty cần bố trí lịch đối thoại trực tiếp với cán bộ, nhân viên, người lao động để trao đổi những vấn đề họ và dư luận quan tâm, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, lãnh đạo, điều hành của Ban giám đốc. Tăng cường nhắc nhở cán bộ chủ chốt phải nắm bắt nhanh, kịp thời những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhân viên, người lao động, những vấn đề nhạy cảm, có ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh cảng biển, an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, môi trường làm việc trong công ty. Tạo mọi điều kiện để các đoàn thể và người lao động tham gia xây dựng các thể chế, chính sách ngay từ khi đang còn dự thảo, lắng nghe ý kiến cán bộ, nhân viên, người lao động trong quá trình thực hiện chính sách để điều chỉnh kịp thời. Sau khi ban hành phải khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện. Đặc biệt, cần tích cực, chủ động phối hợp với Công đoàn, Đoàn thanh niên trong khi tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, luật pháp và trong việc lãnh đạo quản lý điều hành.
Bốn là, tập trung xây dựng, phát triển Công ty nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, người lao động.
       Ban giám đốc công ty phải phát huy tất cả những tiềm năng, thuận lợi, lợi thế của mình trong việc xây dựng, phát triển công ty, nâng cao Doanh thu, Lợi nhuận, đồng thời chú trọng việc đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề của đội ngũ cán bộ, nhân viên, người lao động. Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng Cảng; máy móc trang thiết bị hiện đại, môi trường làm việc đáp ứng được nhu cầu của thị trường, của chủ tàu, chủ hàng xuất nhập khẩu trong và ngoài nước. Chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách đảm bảo an sinh xã hội, và các chương trình về an ninh cảng biển, an toàn hàng hải, phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, môi trường làm việc trong công ty. Hàng năm Công ty thường xuyên cử các cán bộ nhân viên xuất sắc được quy hoạch đi tham dự các khóa học Trung cấp lý luận, chính trị của Đảng ủy khối tổ chức, các cán bộ, nhân viên khác tùy theo năng lực phù hợp được cử tham dự các khóa học nâng cao nghiệp vụ trong và ngoài nước, thường xuyên mở các lớp nâng cao nghiệp vụ, lớp an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và các lớp dạy nghề tại Công ty đáp ứng yêu cầu về lao động tại công ty. Tất cả cán bộ, nhân viên, người lao động đều được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, được đi nghỉ mát hàng năm. Các phong trào Thể dục thể thao, Văn hóa văn nghệ luôn được Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn và Đoàn thanh niên công ty quan tâm và luôn đạt thành tích cao tại các cuốc thi của Công đoàn Khối tổ chức.
Năm là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Công đoàn và Đoàn thanh niên cấp trên; sự phối hợp nhịp nhàng theo chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Công đoàn và Đoàn thanh niên cấp trên đối với công ty trong công tác dân vận.
       Công ty luôn chấp hành theo sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Công đoàn và Đoàn thanh niên cấp trên từ việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi, giúp đỡ để công ty triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ trong công tác dân vận. Công ty luôn phối hợp nhịp nhàng và tranh thủ sự giúp đỡ của các ban ngành, Công đoàn và Đoàn thanh niên cấp trên để hướng dẫn nghiệp vụ và chỉ đạo thực hiện các nội dung, phương thức công tác dân vận một cách khoa học, hiệu quả nhất.
Sáu là, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của người lao động; đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận và giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo của người lao động.
       Tập trung vào các nội dung như: Tích cực mở rộng và phát huy quyền làm chủ của người lao động. Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận thông tin khiếu nại tố cáo của người lao động, xây dựng đội ngũ nhiều cán bộ, nhân viên hiểu biết về Pháp luật lao động, luôn có thái độ văn hóa, khả năng ứng xử đúng mực, giải thích kịp thời với các thắc mắc khiếu nại của người lao động. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phải đảm bảo kịp thời ngay lập tức, thấu tình, đạt lý và đúng pháp luật.
Bảy là, coi trọng công tác kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, xây dựng mô hình và biểu dương gương người tốt, việc tốt đối với công tác dân vận của Công ty.
       Định kỳ, hàng năm Đảng ủy, Ban giám đốc công ty thường xuyên tổ chức tiến hành kiểm tra, đánh giá hoạt động các loại công tác, trong đó có công tác dân vận của mình; thường xuyên giám sát các nội dung và hình thức triển khai để kịp thời phát hiện, uốn nắn, nhắc nhở kịp thời. Đặc biệt phải tăng cường giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của cán bộ chủ chốt. Xác định công tác dân vận là một trong những tiêu chí quan trọng để xếp loại thi đua hàng năm của từng chi bộ, cấp ủy, tổ chức đảng.

       Thông qua công tác dân vận phát hiện, nhân rộng các mô hình, điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Dân vận khéo” ngay trong công ty mình. Chú ý đánh giá đúng và phát huy vai trò của các cán bộ nhân viên chủ chốt đã có thành tích tốt, có uy tín trong Công ty đã làm tốt công tác vận động quần chúng...Hàng năm, tổ chức khen thưởng, biểu dương những mô hình, điển hình làm tốt các công tác xây dựng phát triển công ty nói chung, công tác dân vận nói riêng; tuyên truyền, nhân rộng những tấm gương cán bộ, nhân viên cần mẫn, sáng tạo, linh hoạt, không ngại khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, phục vụ công ty, được tập thể người lao động yêu mến, tin cậy. Đồng thời phải phê phán, lên án và có biện pháp xử lý đối với những cán bộ, nhân viên bị tập thể người lao động phản ánh về thái độ vô cảm, thiếu tôn trọng với đồng nghiệp, hách dịch, cửa quyền hoặc gây khó khăn, phiền hà cho khách hàng. Kiên quyết xử lý theo đúng nội quy, quy chế của Công ty phù hợp với pháp luật đối với những cán bộ, nhân viên sai phạm, tiêu cực.  

       Công tác dân vận ở Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (không có cán bộ chuyên trách về công tác dân vận) trong tình hình mới đòi hỏi Uy tín cá nhân của Bí thư Đảng ủy, của cấp ủy, vai trò của người lãnh đạo Đảng ở doanh nghiệp, và thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên kiêm nhiệm công tác dân vận, đoàn thể ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụkhông những có tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, hiểu biết mà còn phải được thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Họ phải được rèn luyện và trưởng thành từ phong trào quần chúng và được quần chúng tín nhiệm; thường xuyên gần gũi, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người lao động, nhạy cảm với những vấn đề mới phát sinh, kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết thấu tình đạt lý kịp thời, phải nắm vững chủ trương đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; hiểu biết lịch sử, văn hóa, truyền thống địa phương; có năng lực nghiệp vụ vận động quần chúng, có tác phong hoà đồng với nhân dân, hơn thế nữa là phải biết tuyên truyền cho Nhà đầu tư nước ngoài, cán bộ phía nước ngoài hiểu đúng về vai trò, vị trí và tác dụng của Tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp; hoạt động của tổ chức đảng, các đoàn thể là có lợi, góp phần làm cho doanh nghiệp phát triển vững chắc, đúng pháp luật.

 

Thực hiện Quy chế dân chủ tại Doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài.

       Ngay từ khi Nghị định số 60/2013/NĐ-CP có hiệu lực, Công ty liên doanh Bông sen đã thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại  doanh nghiệp của mình, đến khi Nghị định số: 149/2018/NĐ-CP  ngày 07 tháng 11 năm 2018 có hiệu lực thì việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Công ty liên doanh Bông sen đã được áp dụng rất nhuần nhuyễn, đảm bảo tất cả các yêu cầu của Nghị định với các nội dung từ Phạm vi điều chỉnh, Đối tượng áp dụng, Nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Nội dung người sử dụng lao động phải công khai, Nội dung người lao động được tham gia ý kiến, Nội dung người lao động được quyết định, Nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát, Đối thoại tại nơi làm việc, Hội nghị người lao động, đến Các hình thức thực hiện dân chủ khác, và đã mang lại những hiệu quả thiết thực.  Hàng năm tại Lễ Tổng kết năm, cũng là là Lễ tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ)và Lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa Ban Giám đốc và Đại diện của người lao động. Việc làm này đã tạo dựng mối quan hệ lao động hài hòa, gắn bó, ổn định lâu dài giữa người sử dụng lao động và người lao động. Công ty luôn chú trọng thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đặc biệt là tổ chức hội nghị người lao động (NLĐ), đối thoại tại doanh nghiệp. Qua đó, Tổng giám đốc công ty trực tiếp ghi nhận ý kiến, trả lời vướng mắc cho NLĐ, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách. “Do Công ty làm tốt công tác đối thoại, chăm lo cho NLĐ nên tại công ty NLĐ bỏ việc rất ít gần như là không có và luôn ủng hộ, đồng hành cùng Công ty.

       Là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty liên doanh Bông sen luôn quan tâm đến quyền lợi NLĐ, đặc biệt, chú trọng xây dựng thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT), thang bảng lương, quy chế lương, thưởng nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ. Hiện thu nhập bình quân NLĐ (bao gồm: Tiền lương Sản lượng, ngoài giờ, tiền ăn giữa ca cho công nhân...) trong 06 tháng đầu năm 2020 đạt 16,3 triệu đồng/người/tháng, bên cạnh đó, Công đoàn công ty luôn thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện TƯLĐTT, nội quy lao động của người sử dụng lao động.

       Để quy chế dân chủ ở cơ sở được thực hiện hiệu quả, Quy chế dân chủ tại cơ sở tại Công ty liên doanh Bông sen luôn bảo đảm dân chủ thực sự trong sinh hoạt đảng và hoạt động chuyên môn, tạo điều kiện để cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên, NLĐ bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kịp thời giải quyết yêu cầu, kiến nghị, khó khăn, vướng mắc trong công tác, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; tổ chức tiếp đón, giải quyết các khiếu nại của NLĐ theo đúng quy định của pháp luật. Công khai, minh bạch toàn bộ từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quy hoạch, kế hoạch công tác, nhất là công tác tổ chức, cán bộ, quản lý tài chính kế toán, tài sản, tiền lương, tiền thưởng. Đảng ủy, Ban GĐ, Công đoàn, Đoàn thanh niên của công ty cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đến toàn thể cán bộ, nhân viên và NLĐ. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, bồi dưỡng các kỹ năng cho cán bộ công đoàn, hướng dẫn Ban Chấp hành công đoàn chú trọng việc lấy ý kiến đoàn viên để đối thoại với đại diện người sử dụng lao động trong quá trình ký TƯLĐTT. Xây dựng quy chế dân chủ phải xác định rõ mối quan hệ công tác giữa Bí thư cấp ủy với lãnh đạo doanh nghiệp (HĐQT, Ban giám đốc) và các tổ chức, đoàn thể trong doanh nghiệp. Tổ chức đảng cần tôn trọng, bảo đảm và tạo điều kiện để HĐQT, giám đốc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Những hoạt động và việc làm cụ thể của tổ chức đảng, các đoàn thể phải gắn với lợi ích và sự ổn định, phát triển của doanh nghiệp, bảo đảm lợi ích chính đáng, hợp pháp của chủ doanh nghiệp. Xây dựng và củng cố tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể ở công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống, việc làm, tăng thu nhập cho người lao động. Quy chế dân chủ tại doanh nghiệp phải gắn với tình hình hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp mình, phải tạo được bầu không khí cởi mở, thân thiện; tạo sự liên kết trách nhiệm giữa các cấp lãnh đạo đơn vị với người lao động.

 

Phạm Huy Minh- Bí thư ĐU Công ty liên doanh Bông sen"