(05-06-2020) CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN NHẬN BẰNG KHEN CỦA ĐẢNG ÙY KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI TPHCM

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(05-06-2020) CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN NHẬN BẰNG KHEN CỦA ĐẢNG ÙY KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI TPHCM
Ngày đăng: 14/11/2020 10:38 PM

Sáng ngày 05/06/2020, tại Hội trường cơ quản Đảng Ủy Khối Cơ sở Bộ Công Thương đã diễn ra lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19/05/2020 và biểu dương các tập thể, cá nhân thực hiện tốt "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh" năm 2019 - 2020. 

      Trong không khí trang trọng và hân hoan của buổi lễ, ông Phạm Huy Minh -Tổng giám đốc Công ty liên doanh Bông Sen, đã vinh dự đại diện Cty LD Bông Sen nhận bằng khen của Đảng ùy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TP.HCM dành cho cho tập thể Đảng Ủy Cty, Chi bộ 1 Khối văn phòng vì đã có thành tích thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020.

      Về phần cá nhân đạt thành tích thực hiện tốt, Đảng Ủy Khối cũng đã trao tặng bằng khen tới ông Phạm Huy Minh và ông Bùi Công Hoan, Trưởng phòng Thương vụ Cty LD Bông Sen vì những thành tích ưu tú của mình.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Ông Phạm Huy Minh - Tổng giám đốc (thứ năm từ trái qua) Công ty liên doanh Bông Sen vinh dự đại diện nhận bằng khen dành cho tập thể Cty tại buổi lễ

 

Bằng khen tới tập thể Đảng Ủy Cty LD Bông Sen vì đã có thành tích thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 - 2020

 

Ông Phạm Huy Minh - Tổng giám đốc (thứ hai từ trái qua) và Ông Bùi Công Hoan - Trưởng phòng Thương vụ (Bìa trái) Công ty liên doanh Bông Sen vinh dự nhận bằng khen tại buổi lễ