(10-03-2021) ĐẢNG BỘ CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN NHẬN BẰNG KHEN "HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ" NĂM 2020 CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI TPHCM

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(10-03-2021) ĐẢNG BỘ CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN NHẬN BẰNG KHEN "HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ" NĂM 2020 CỦA ĐẢNG ỦY KHỐI CƠ SỞ BỘ CÔNG THƯƠNG TẠI TPHCM
Ngày đăng: 10/03/2021 11:23 AM

‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍Sáng ngày 10/03/2021, tại Hội trường Tổng Công ty Điện lực miền Nam đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2021 của Đảng Bộ Khối. Tại Hội nghị, Đảng Ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TPHCM đã trao tặng giấy khen thưởng dành cho Tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu" và "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2020.

‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍ ‍‍‍‍‍‍ ‍‍Trong không khí trang trọng và hân hoan của buổi lễ, ông Phạm Huy Minh - Bí Thư Đảng Bộ, Tổng giám đốc Công ty liên doanh Bông Sen, đã vinh dự đại diện Đảng Bộ Cty LD Bông Sen nhận bằng khen của Đảng Ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TPHCM dành cho Tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2020.

Một số hình ảnh tại buổi lễ:

Bằng khen của Đảng Ủy Khối cơ sở Bộ Công Thương tại TPHCM dành cho Tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ" năm 2020

 

Ông Phạm Huy Minh - Bí Thư Đảng Bộ, Tổng giám đốc Công ty liên doanh Bông Sen (thứ tư từ phải qua) vinh dự đại diện nhận bằng khen dành cho Đảng Bộ Cty tại buổi lễ