(12-08-2020) Thông báo Đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền với Cảng Lotus

0931.793.108 / 0985.400.686

(12-08-2020) Thông báo Đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền với Cảng Lotus
Ngày đăng: 23/11/2020 12:30 AM

          Căn cứ Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ giao thông Vận tải quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước Cảng biển.
          Công ty Liên doanh Bông Sen niêm yết đơn vị cung ứng dịch vụ thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền với Công ty Liên doanh Bông Sen và giá dịch vụ thu gom xử lý chất thải như sau:

1. Công ty TNHH MTV Đóng tàu & Thương mại Petrolimex

          • Giấy phép xử lí chất thải nguy hại:  Xem chi tiết tại đây

          • Bảng đăng ký giá cung ứng dịch vụ: Xem chi tiết tại đây

          • Đăng ký tham gia cung ứng dịch vụ với Cảng vụ Hàng hải TP.HCM: Xem chi tiết tại đây

          • Hợp đồng nguyên tắc với Cty Liên doanh Bông Sen: Xem chi tiết tại đây