(26-07-2021) THÔNG BÁO V.V TIẾP TỤC THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN ĐĂNG KÝ VÀO CẢNG LOTUS VỚI SỞ GTVT

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(26-07-2021) THÔNG BÁO V.V TIẾP TỤC THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN ĐĂNG KÝ VÀO CẢNG LOTUS VỚI SỞ GTVT
Ngày đăng: 10/07/2021 05:12 PM

Kính gửi Quý khách hàng và các đơn vị đối tác,

Thực hiện Văn bản số 8007/SGTVT-KT ngày 24/7/2021 của Sở GTVT TPHCM, Cảng Lotus tiếp tục tiếp nhận thống kê phương tiện đăng ký vào Cảng với Sở GTVT.

Xin lưu ý:

⭕️ Các trường hợp đã có có mã QR nhận diện:

-  Đối với giấy nhận diện (có mã QR) Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cấp: đã được tự động gia hạn đến hết ngày 01 tháng 8 năm 2021 và chỉ có hiệu lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các đơn vị không cần làm thủ tục gia hạn.

- Trường hợp thay đổi lộ trình trên địa bàn thành phố hoặc không có nhu cầu sử dụng giấy nhận diện để lưu thông vào Thành phố, đề nghị các đơn vị có trách nhiệm thông báo đến Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh để điều chỉnh lộ trình hoặc chấm dứt hiệu lực của giấy nhận diện trên hệ thống.

- Đối với giấy nhận diện (có mã QR) đã được cấp thông qua phần mềm của Tổng cục đường bộ Việt Nam (luongxanh.drvn.gov.vn) còn hiệu lực: sử dụng lưu thông theo thời gian và lộ trình quy định.

⭕️ Các trường hợp chưa được cấp giấy nhận diện:

Các đơn vị thuộc đối tượng được phép hoạt động theo Công văn 2468/UBND-VX có phương tiện vận tải cần lưu thông vào thành phố Hồ Chí Minh, lưu thông trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gửi Công văn đề nghị kèm danh sách phương tiện vận tải đến các đơn vị đầu mối để tổng hợp (theo lĩnh vực, địa bàn quản lý), chuyển đến Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh để cấp giấy nhận diện.

 

HƯỚNG DẪN KHAI BÁO THÔNG TIN:

⭕️ QUAN TRỌNG: Tải về File đính kèm: Mẫu công văn đề nghị (Mới - 27/07) Mẫu điền thông tin kèm Văn bản hướng dẫn 8007.

⭕️ HƯỚNG DẪN:

+ Khi gửi file tổng hợp DN phải gửi kèm bản file Excel Mẫu điền thông tin đã nhập.

+ DN gửi danh sách xe hàng ngày cho Cảng trước 10H sáng. Danh sách xe gửi sau thời gian này sẽ được tiếp tục xử lí vào ngày tiếp theo.

+ Tiêu đề email các DN gửi theo mẫu:

“Ngày/Tháng – Cty ….. – Danh sách xe đăng kí vào Cảng Lotus gửi SỞ GTVT TP.HCM” – Ví dụ: “09/07 – Cty ABC - Danh sách xe đăng kí vào Cảng Lotus gửi SỞ GTVT TP.HCM” ; nếu gửi trên 2 danh sách trong cùng ngày xin thêm số thứ tự vào “Ngày/Tháng [1]…”

+ Hướng dẫn nội dung:

- Công văn đề nghị:

     + Mục (4) DN điền các xe như đã điền trong file excel Mẫu điền thông tin hoặc chỉ ghi tổng số lượng xe vào phần "(hoặc _____ xe đính kèm Phụ lục)"

     + Mục (5) DN ghi cụ thể loại hàng hóa vận chuyển.

     + Mục (8) DN điền thông tin nhân viên phụ trách chính của DN để Sở có thể liên hệ khi cần.

- Biểu mẫu thông tin:

     > Cột số (1) Biển số đăng ký định dạng 51X-XXX.XX. VD: 51C-908.06...(Lưu ý các lỗi không đạt: 51C  908.06, 51C  90806)

     > Cột số (5) Chỉ ghi số, không ghi thêm kí tự nào khác. VD: "10000"; "20000"...(Lưu ý các lỗi không đạt: 35620kg, 3563T)

     > Cột số (6) DN Không gửi xe đã hết hạn đăng kiểm; định dạng TEXT phải là "ngày/tháng/năm". VD: "01/01/2022"...(Lưu ý các lỗi không đạt: 1/7/2021, 01/7/2021, 1/07/2021)

    > Cột số (7) Lộ trình: thể hiện rõ lộ trình đi và lộ trình về từ/đến Cảng Lotus, tên lộ trình ghi đầy đủ tên (không viết tắt), gạch ngang “-“ giữa các tuyến đường, lộ trình phải nêu rõ các tuyến đường cần lưu thông trong thành phố để đi các tỉnh, cụ thể: Đi: Cảng Lotus  – Nguyễn Văn Linh – Huỳnh Tấn Phát – Quốc lộ 1 – Tỉnh Long An – Tỉnh Tiền Giang. Về: ngược lại hoặc lộ trình khác (Lưu ý các lỗi không đạt: Đi: Cảng ... – NVL – HTP – Quốc lộ 1; Đi: TP.HCM - Long An – Cần Thơ).

=> DN chỉ nhập tối đa 3 lộ trình.

=> Mỗi dòng thông tin là riêng biệt cho mỗi phương tiện, các DN không merge các dòng,cột thông tin với nhau.

=> DN không ghi IN HOA toàn bộ nội dung.

=> CÁC DN CHÚ Ý THỰC HIỆN THEO ĐÚNG THEO HƯỚNG DẪN, TRÁNH BỊ TRẢ KẾT QUẢ. CẢNG KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM NẾU CÁC DN KHAI SAI MẪU/NỘI DUNG THÔNG TIN NHƯ ĐÃ ĐƯỢC HƯỚNG DẪN.

Kính mong quý khách hàng và các đơn vị nhanh chóng thống kê thông tin Phương tiện gửi về cho Cảng qua email thuongvu@lotusport.com và tuân thủ hướng dẫn để kịp thời tổng hợp theo yêu cầu của Sở GTVT.

Xin trân trọng và cảm ơn,

NHẬT KÍ - DANH SÁCH ĐÃ CẤP PHÉP TẠI ĐẦU MỐI CẢNG LOTUS:

ĐỢT 1: 09/07-10/07 (244 phương tiện) - Tải danh sách tại: DS-DOT 1-09/07

ĐỢT 2: 09/07-10/07 (366 phương tiện) - Tải danh sách tại: DS-DOT 2-10/07

ĐỢT 3: 11/07-12/07 (42 phương tiện) - Tải danh sách tại: DS-DOT 3-11/07

ĐỢT 4: 15/07 (29 phương tiện) - Tải danh sách tại: DS-DOT 4-15/07

ĐỢT 5: 20/07 (11 phương tiện) - Tải danh sách tại: DS-DOT 5-20/07

ĐỢT 6: 28/07 (76 phương tiện) - Tải danh sách tại: DS-DOT 6-28/07