So sánh các cặp điều kiện trong Incoterms 2020 chi tiết nhất

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

So sánh các cặp điều kiện trong Incoterms 2020 chi tiết nhất
Ngày đăng: 26/01/2022 09:38 AM

Incoterms 2020 là một trong những nhóm tập hợp các điều kiện, quy tắc liên quan tới việc giao nhận hàng hóa quốc tế. Cụ thể, có tổng cộng 11 điều kiện trong bộ Incoterms 2020 này. Vậy để hiểu rõ hơn về từng điều kiện, hãy cùng so sánh các điều kiện trong Incoterms 2020 chi tiết ngay trong bài viết sau đây.

So sánh các cặp điều kiện trong Incoterms 2020 FCA & EXW + thông quan xuất khẩu

- Giống nhau:

+ Áp dụng cho mọi hình thức vận tải từ đường biển, đường thủy nội địa, đường bộ, đường hàng không…

+ Người bán có nghĩa vụ làm thủ tục thông quan xuất khẩu, bên mua sẽ làm thủ tục nhập khẩu.

+ Địa điểm giao nhận hàng tại cơ sở bên bán

+ Người bán, bên mua không có nghĩa vụ đối với hợp đồng bảo hiểm.

- Khác nhau:

Tiêu chí

FCA

EXW + thông quan XK

Chi phí làm thủ tục thông quan XK

Bên bán chịu

Bên mua chịu

Chi phí bốc dỡ hàng lên PTVT

Bên bán chịu

Bên bán không có nghĩa vụ

Hợp đồng vận tải

Bên mua chịu

Bên mua không có nghĩa vụ

 

 

Các điều kiện trong Incoterms 2020 mới nhất

Các điều kiện trong Incoterms 2020 mới nhất

So sánh các điều kiện trong Incoterms 2020 FOB & CIF

- Giống nhau:

+ Điều kiện được áp dụng trong đường thủy nội địa, tải biển.

+ Địa điểm giao hàng sẽ thực hiện tại lan can cảng giao đúng quy định

+ Người bán sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành thủ tục thông quan xuất khẩu, bên mua sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục thông quan nhập khẩu.

+ Bên mua không có trách nhiệm về hợp đồng bảo hiểm.

- Khác nhau:

Tiêu chí

FOB

CIF

Hợp đồng bảo hiểm

Bên bán không có nghĩa vụ

Bên bán chịu chi phí ký kết hợp đồng bảo hiểm

(Mức bảo hiểm tối thiểu bằng 110% giá trị hợp đồng hàng hóa)

Hợp đồng vận tải

- Bên bán không có nghĩa vụ

- Bên mua: chịu chi phí ký kết hợp đồng vận tải chở hàng đến cảng bốc quy định

- Người bán: chịu chi phí ký hợp đồng vận tải bằng tàu biển

- Bên mua: không có nghĩa vụ

Địa điểm giao nhận hàng

Giao hàng qua lan can tàu

Giao hàng lên tàu

So sánh các điều khoản trong Incoterm 2010 CFR & CIF

- Giống nhau:

+ Chỉ áp dụng trong vận tải đường thủy nội địa, vận tải đường biển

+ Người bán chịu trách nhiệm về thủ tục thông quan xuất khẩu, hỗ trợ bên mua lấy các chứng từ ở nước xuất khẩu. Còn bên mua sẽ chịu trách nhiệm và chi trả mọi chi phí cho bên bán để lấy chứng từ ở nước xuất khẩu để phục vụ thông quan nhập khẩu.

+ Người mua không có trách nhiệm về hợp đồng vận tải.

+ Người bạn sẽ chịu mọi chi phí cung cấp chứng vận tải cho bên mua.

+ Địa điểm giao nhận hàng sẽ thực hiện tại lan can tàu cảng bốc chỉ định.

- Khác nhau:

So sánh các điều kiện trong Incoterms 2020 giữa CFR và CIF khác nhau chủ yếu về trách nhiệm mua bảo hiểm hàng hóa. Cụ thể:

+ CIF: Bên bán chịu (Mức BH tối thiểu = 110% giá trị hợp đồng hàng hóa)

+ CFR: Bên bán ko có nghĩa vụ

So sánh các điều kiện Incoterm 2010 CFR & FOB

- Giống nhau

+ Áp dụng trong đường thủy nội địa và vận tải đường biển.

+ Người bán chịu trách nhiệm về thủ tục thông quan xuất khẩu, hỗ trợ bên mua lấy các chứng từ ở nước xuất khẩu. Còn bên mua sẽ chịu trách nhiệm và chi trả mọi chi phí cho bên bán để lấy chứng từ ở nước xuất khẩu để phục vụ thông quan nhập khẩu.

+ Bên bán và bên mua đều không phải chịu trách nhiệm về bảo hiểm hàng hóa.

+ Bên bán sẽ chịu chi phí cung cấp chứng từ vận tải cho bên mua.

+ Địa điểm giao nhận hàng tại lan can tại cảng bốc đá chỉ định.

- Khác nhau: về hợp đồng vận tải

+ CFR: Bên bán sẽ chịu trách nhiệm ký kết, chi trả chi phí liên quan tới hợp đồng vận tải để chở hàng đến cảng đích quy định.

+ FOB: Bên mua sẽ chịu trách nhiệm chi trả chi phí và ký kết hợp đồng chở hàng đến điểm đích quy định.

Đặc điểm các điều kiện trong Incoterms 2020

Đặc điểm các điều kiện trong Incoterms 2020

So sánh các điều kiện trong Incoterms 2020 CPT & CIP

- Giống nhau:

+ Áp dụng cho mọi hình thức vận tải hiện nay.

+ Bên bán sẽ chịu mọi chi phí, rủi ro để lấy giấy phép và thông quan xuất khẩu, đồng thời hỗ trợ bên mua lấy chứng từ xuất khẩu cần cho nhập khẩu và quá cảnh. Còn bên mua sẽ chịu mọi chi phí trả cho bên bán để lấy chứng từ liên quan tại nước xuất khẩu và làm thủ tục nhập khẩu.

+ Bên bạn chịu trách nhiệm về hợp đồng vận tải.

+ Hợp đồng bảo hiểm thì bên mua không có trách nhiệm.

+ Giao nhận hàng sẽ do bên vận tải đầu tiên tại nơi đích đến quy định.

- Khác nhau: về HĐBH

+ CPT: Bên bán không có trách nhiệm.

+ CIP: Bên bán có nghĩa vụ (Mức BH tối thiểu = 110% giá trị hợp đồng hàng hóa)

So sánh các cặp điều kiện trong Incoterms 2020 CIF & CIP

- Giống nhau:

+ Bên bán chịu hoàn toàn mọi chi phí để làm thủ tục xuất khẩu. Bên mua chịu mọi chi phí, kể cả chi phí cho người bán lấy giấy tờ ở nước xuất khẩu để làm thủ tục thông quan nhập khẩu, quá cảnh.

+ Bên mua không có trách nhiệm với bảo hiểm hàng hóa và hợp đồng vận tải.

+ Bên bán sẽ chịu mọi chi phí về ký kết hợp đồng vận tải, bảo hiểm