(16-06-2022) CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN TRONG PHONG TRÀO "TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2021"

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(16-06-2022) CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN TRONG PHONG TRÀO "TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2021"
Ngày đăng: 16/06/2022 10:00 AM

Sáng ngày 16/6, Công Ty Liên Doanh Bông Sen đã vinh dự là một trong những đơn vị được Công An TP.HCM tặng bằng khen là đơn vị "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021".

Bằng khen xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

 

Đại diện Lãnh Đạo Công Ty Liên Doanh Bông Sen, Ông Phạm Huy Minh, Tổng Giám Đốc và Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám Đốc, đã cảm ơn sự chỉ đạo, quan tâm của UBND TP.HCM. Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các cơ quan chính quyền địa phương, đặc biệt là Công an TP.HCM đã phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời, giúp cho Ban Lãnh Đạo Công Ty Liên Doanh Bông Sen triển khai và thực hiện tốt các phong trào bảo vệ ANTQ, an toàn ANTT tại đơn vị, góp phần  giữ gìn an ninh trật tự tại cơ quan.

 

Đại diện Công An TP.HCM đến trao bằng khen Công Ty Liên Doanh Bông Sen đã có thành tích xuất sắc trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2021

Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở Cảng Lotus đã từng bước phát triển và liên tục đổi mới. Từ đó, tạo được sức lan tỏa và thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, từng bước củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Trong thời gian tới Công Ty Liên Doanh Bông Sen sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành Công an để thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội tại địa phương..