(13-01-2022) CẢNG LOTUS TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ LỄ TỔNG KẾT 2021

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(13-01-2022) CẢNG LOTUS TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ LỄ TỔNG KẾT 2021
Ngày đăng: 13/01/2022 10:06 AM

        Ngày 13/01/2022, Công ty Liên doanh Bông Sen - Cảng Lotus đã tổ chức Hội nghị người lao động và Lễ tổng kết 2021 tại Hội trường Cảng Lotus với sự tham dự của Chủ tịch Đảng ủy, Chủ tịch công đoàn, Ban lãnh đạo, và đông đảo CB-CNV công ty.

        Qua báo cáo tổng kết năm 2021 cho thấy Công ty đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra bất chấp tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tất cả là nhờ sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV- Người lao động.

        Năm 2021, thu nhập người lao động được nâng lên, đảm bảo ổn định việc làm, an toàn về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

        Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã tổng hợp các ý kiến phát biểu, trao đổi về định hướng phát triển, mục tiêu nhiệm vụ mới trong năm 2022, về gia tăng quyền lợi, phúc lợi của người lao động, việc thực hiện quy chế dân chủ tại công ty.

        Nhằm biểu dương các tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn, Ban lãnh đạo Công ty và Chủ tịch công đoàn đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021.

        Khuôn khổ hội nghị cũng hân hạnh đón tiếp ông Trần Xuân Điền, Bí thư và ông Bùi Văn Đức, Phó chánh Văn Phòng, ĐU khối CS Bộ Công Thương tại Tp HCM cùng Bà Tạ Thị Tố Trinh - Chủ tịch công đoàn khối DNTMTW tại TP. HCM, Bà Nguyễn Thị Nga - Ủy viên Ban chấp hành đã cùng đến tham dự và trao tặng phần quà Tết cho công ty.

        Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Phạm Huy Minh - TGĐ Cảng Lotus phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Trần Xuân Tứ, Giám đốc Tài chính, Chủ tịch Công đoàn Cty LD Bông Sen báo cáo tại Hội nghị

 

Ông Trần Xuân Điền, Bí thư ĐU khối CS Bộ Công Thương tại Tp HCM, phát biểu chúc mừng Cty LD Bông Sen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra năm 2021

 

Bà Tạ Thị Tố Trinh, Chủ tịch công đoàn khối DNTMTW tại TP. HCM, phát biểu chúc mừng Cty LD Bông Sen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra năm 2021

 

Ông Trần Xuân Điền trao tặng bằng khen của UBND tới Cty LD Bông Sen cho ông Phạm Huy Minh, TGĐ cùng ông Ivchenko Sviatoslav (thứ hai từ phải) và ông Nguyễn Anh Tuấn (bìa trái), Phó TGĐ Cty

 

Ông Trần Xuân Điền trao tặng bằng khen của UBND tới các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021, gồm có: ông Phạm Huy Minh, TGĐ, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó TGĐ (bìa phải) và ông Bùi Công Hoan, Trưởng phòng Thương vụ (bìa trái).

 

Bà Tạ Thị Tố Trinh trao tặng Cờ thi đua Công đoàn Cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tới ông Trần Xuân Tứ, Chủ tịch Công đoàn CS Cty LD Bông Sen

 

Ông Trần Xuân Điền cùng Bà Tạ Thị Tố Trinh trao tặng phần quà Tết tới Cty LD Bông Sen cho ông Phạm Huy Minh và ông Trần Xuân Tứ

 

Bà Tạ Thị Tố Trinh trao tặng bằng khen Công đoàn khối đến cán bộ nữ đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021; gồm có: Bà Vũ Thị Thúy Hằng, Kế toán viên (bìa trái) và Bà Dương Thị Thanh Tuyết, tổ trưởng An ninh (bìa phải)

 

Bà Tạ Thị Tố Trinh trao tặng bằng khen Công đoàn khối đến tập thể và cá nhân CB-CNV đã có thành tích xuất sắc trong năm 2021

 

Ông Phạm Huy Minh cùng ông Ivchenko Sviatoslav, ông Nguyễn Anh Tuấn trao tặng bằng khen của Cty LD Bông Sen tới các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2021

 

Bà Tạ Thị Tố Trinh cùng ông Nguyễn Anh Tuấn, ông Trần Xuân Tứ trao tặng bằng khen của Cty LD Bông Sen tới các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2021

 

Ông Trần Xuân Điền, Bà Tạ Thị Tố Trinh cùng ông Phạm Huy Minh trao tặng các phần quà Tết cho CB-CNV có hoàn cảnh đặc biệt tại Cty

 

Bà Tạ Thị Tố Trinh cùng ông Trần Xuân Tứ trao tặng các phần quà Tết cho CB-CNV có hoàn cảnh đặc biệt tại Cty