(24-07-2021) Thông báo mời thầu Cung cấp, tháo dỡ, lắp đặt Đệm tựa tàu phục vụ nâng cấp trên K17 & K18 Cảng Lotus năm 2021

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(24-07-2021) Thông báo mời thầu Cung cấp, tháo dỡ, lắp đặt Đệm tựa tàu phục vụ nâng cấp trên K17 & K18 Cảng Lotus năm 2021
Ngày đăng: 24/07/2021 11:12 AM

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Gói thầu : Cung cấp, tháo dỡ, lắp đặt Đệm tựa tàu phục vụ nâng cấp Bến K17 & K18 Cảng Lotus năm 2021

 

 • Căn cứ theo văn bản số 2015/BGTVT-ATGT ngày 12/3/2021 của Bộ Giao Thông Vận Tải.
 • Căn cứ theo văn bản số 1108/CHHVN-KCHTCB ngày 26/3/2021 của Cục Hàng Hài Việt Nam.
 • Căn cứ Biên Bản họp Hội Đồng Thành Viên - Công Ty Liên Doanh Bông Sen lần thứ 38 ngày 25/5/2021.
 • Căn cứ Hồ Sơ Thiết Kế Kiểm Định nâng cấp số 113/2021/TKCT do Công Ty CP Tư Vấn XDCT Hàng Hải lập tháng 6/2021.
 • Căn cứ Báo Cáo Thẩm Tra số 01/BCTT-BV ngày 15/7/2021 do Công Ty CP Tư Vấn XD&TM Biển Việt lập tháng 7/2021

Để phục vụ công tác nâng cấp năng lực khai thác của Cảng Lotus, Công ty Liên Doanh Bông Sen có tổ chức Đấu Thầu gói thầu Cung cấp. tháo dỡ, lắp đặt Đệm tựa tàu cho Bến K17&K18 - Cảng Lotus năm 2021.

Kính mời các Nhà Cung cấp có quan tâm tham gia Chào Thầu gói thầu trên theo các thông tin sau :

 • Tên gói thầu : Cung cấp, tháo dỡ, lắp đặt đệm tựa tàu cho bến K17&K18 - Cảng Lotus năm 2021.
 • Hình thức lựa chọn Nhà thầu : Đấu Thầu chọn Nhà cung cấp.
 • Các yêu cầu cơ bản của gói thầu:

                   + Cung cấp loại đệm : Đệm tựa tàu hình nón cụt 900H, bản tựa, phụ kiện đầy đủ kèm theo; nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ và đảm bảo các thông số kỹ thuật sau:

 • Năng lượng biến dạng      :     44,7 Tm
 • Phản lực khi nén               :     88,9 T
 • Trị số biến dạng tới hạn    :     70%

                    + Tháo dỡ đệm cũ :  Tháo dỡ đệm cũ là đệm Λ600H, 2000L.

                     + Lắp đặt đệm mới : Lắp đặt đệm tựa tàu mới hình nón cụt 900H, bản tựa, phụ kiện kèm theo...

                     + Số lượng đệm : 30 bộ

 • Hình thức Hồ Sơ Chào Thầu gồm: 01 Hồ Sơ Năng lực nhà cung cấp + 01 chào giá bản chính + Thông số kỹ thuật mô tả chất lượng đệm theo các yêu cầu cơ bản nêu trên. Tất cả đóng trong 01 túi hồ sơ được niêm phong.
 • Thời gian phát hành Thông Báo Mời Thầu : từ 08h00 ngày 24/7/2021 .
 • Thời gian dừng nhận Hồ Sơ Chào Thầu : 09h00 ngày 31/7/2021.
 • Thời gian đánh giá Hồ Sơ Chào Thầu, lựa chọn Nhà thầu: 10h00 ngày 31/7/2021.
 • Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ Chào Thầu : Phòng Họp tầng trệt, VP 1, Công ty LD Bông Sen : Số 1A Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7 TPHCM, VN; Điện Thoại : (028) 38730146 ; Fax (028) 38730145

Trân Trọng Thông Báo,

File thông báo mời thầu (PDF): Xem tại đây