(21-01-2021) CẢNG LOTUS TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ LỄ TỔNG KẾT 2020

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(21-01-2021) CẢNG LOTUS TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ LỄ TỔNG KẾT 2020
Ngày đăng: 23/01/2021 08:40 PM

        Ngày 21/01/2020, Công ty Liên doanh Bông Sen - Cảng Lotus đã tổ chức Hội nghị người lao động và Lễ tổng kết 2020 tại Hội trường Cảng Lotus với sự tham dự của Ban lãnh đạo, chủ tịch công đoàn và đông đảo CB-CNV công ty.

        Qua báo cáo tổng kết năm 2020 cho thấy Công ty đã hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tất cả là nhờ sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV- Người lao động.

        Năm 2020, thu nhập người lao động được nâng lên, đảm bảo ổn định việc làm, an toàn về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

        Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã tổng hợp các ý kiến phát biểu, trao đổi về định hướng phát triển, mục tiêu nhiệm vụ mới trong năm 2020, về gia tăng quyền lợi, phúc lợi của người lao động, việc thực hiện quy chế dân chủ tại công ty.

        Nhằm biểu dương các tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn, Ban lãnh đạo Công ty và Chủ tịch công đoàn đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

        Khuôn khổ hội nghị cũng hân hạnh đón tiếp Bà Tạ Thị Tố Trinh - Chủ tịch công đoàn khối DNTMTW tại TP. HCM, Bà Nguyễn Thị Nga và Bà Lại Thị Xuân Linh - Ủy viên Ban chấp hành đã cùng đến tham dự và trao tặng phần quà Tết cho công ty.

        Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị:

Ông Phạm Huy Minh - TGĐ Cảng Lotus phát biểu tại Hội nghị

 

Ông Phạm Huy Minh và Ông Sviatoslav Ivchenko trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc năm 2020

 

Bà Nguyễn Thị Nga và Ông Sviatoslav Ivchenko trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc năm 2020

 

Ông Nguyễn Xuân Tứ và Ông Sviatoslav Ivchenko trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc năm 2020

 

Bà Nguyễn Thị Nga và Bà Lại Thị Xuân Linh trao tặng phần quà Tết cho Cán bộ - Công nhân viên Cảng Lotus