(13-03-2021) Thông báo mời thầu Nạo Vét Duy Tu Khu nước trước Bến Cảng Lotus năm 2021

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(13-03-2021) Thông báo mời thầu Nạo Vét Duy Tu Khu nước trước Bến Cảng Lotus năm 2021
Ngày đăng: 12/03/2021 03:26 PM

THÔNG BÁO MỜI THẦU

 

Công trình : Nạo Vét Duy Tu Khu nước trước Bến Cảng Lotus năm 2021

Căn cứ theo nhu cầu sản xuất kinh doanh, Công ty Liên Doanh Bông Sen có tổ chức Chào Hàng Cạnh Tranh công trình Thi Công Nạo Vét Duy Tu Khu Nước Trước Bến Cảng Lotus Năm 2021.

Kính mời các Đơn vị Thi công nhận được Thông báo tham gia Chào Hàng Cạnh Tranh Công Trình theo các thông tin sau :

     - Hình thức lựa chọn Nhà thầu : Chào hàng cạnh tranh quy trình rút gọn (chi tiết trong Hồ Sơ Yêu Cầu quy định).

     - Thời gian phát hành Hồ Sơ Yêu Cầu : từ 08h00 ngày 13/3/2021 .

     - Thời gian dừng nhận Hồ Sơ Đề Xuất : 09h00 ngày 22/3/2021.

     - Thời gian đánh giá Hồ Sơ Đề Xuất, lựa chọn Nhà thầu : 10H00 ngày 22/3/2021.

    - Địa điểm nhận Hồ sơ Yêu Cầu : Ban XDCB, Lầu 1, VP 2, Công ty LD Bông Sen : Số 1A Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7 TPHCM, VN; Điện Thoại : (028) 38730146 ; Fax (028) 38730145.

    - Địa điểm tiếp nhận Hồ sơ Đề Xuất : Phòng Họp tầng trệt, VP 1, Công ty LD Bông Sen : Số 1A Nguyễn Văn Quỳ, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7 TPHCM, VN; Điện Thoại : (028) 38730146 ; Fax (028) 38730145.

 

Trân Trọng Thông Báo

CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN

File thông báo mời thầu (PDF): Xem tại đây