(12-03-2020) ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN LẦN THỨ 4 NHIỆM KỲ 2020-2025

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(12-03-2020) ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN LẦN THỨ 4 NHIỆM KỲ 2020-2025
Ngày đăng: 14/11/2020 11:00 PM

Ngày 12/3/2020 vừa qua, thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ban hành Kế hoạch số 93-KH/ĐUK ngày 29 tháng 11 năm 2019 về chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở Khối Doanh nghiệp Thương mại Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng Bộ Công Ty Liên Doanh Bông Sen vinh dự là Đảng Bộ điểm bầu trực tiếp Bí thư tại Đại Hội với sự tham dự của đại diện các ban trực thuộc Thành Uỷ Tp. HCM. Đại Hội đã diễn ra nghiêm túc, đúng quy định Điều lệ Đảng và các Quy định, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo. Đại hội đã báo cáo những kết quả thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ trước và nêu bật được những phương hướng, định hướng cụ thể cho nhiệm kỳ sắp tới. Đại hội đã lựa chọn, giới thiệu nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025 đầy tính kế thừa, phát triển và đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh diễn ra trong đại hội :

Ông PHẠM HUY MINH - Bí thư Đảng bộ cty đọc báo cáo chính trị 

Toàn đảng bộ biểu quyết thông qua 

Ông Nguyễn Thành Thơ - UVBTV - Trưởng Ban tổ chức phụ trách ĐUK DNTMTW Tại Tp. HCM phát biểu chỉ đạo 

Các đảng viên lần lượt tham gia bỏ phiếu bầu BCH nhiệm kỳ mới

Ông Nguyễn Thành Thơ thay mặt Đảng bộ cấp trên tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ cty nhiệm kỳ mới 2020-2025

Chụp hình kỷ niệm cùng đại diện của Thành Uỷ Tp. HCM