CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẶNG GIẤY KHEN CẢNG LOTUS Đà CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2022

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẶNG GIẤY KHEN CẢNG LOTUS Đà CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2022
Ngày đăng: 27/07/2023 09:23 AM

CÔNG AN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TẶNG GIẤY KHEN CẢNG LOTUS
Đà CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG PHONG TRÀO
TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC NĂM 2022

Căn cứ Quyết định Số: 381/QĐKT-CATP-PV05 ngày 17 tháng 01 năm 2023 của Công an Thành phố Hồ Chí Minh v.v Khen thưởng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Công ty Liên doanh Bông Sen (Cảng Lotus) đã vinh dự được tặng giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022”.

Giấy khen của Giám đốc Công an Thành phố “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022” là sự công nhận cũng như khích lệ tinh thần to lớn tới Cảng Lotus trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Cảng Lotus vẫn sẽ luôn tiếp tục là một phần vững chắc của Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo chỉ đạo của Bộ Công An và Công An TP. Hồ Chí Minh cùng các cấp liên quan.