(14-04-2022) CẢNG LOTUS ĐƯỢC TIẾP NHẬN TÀU CÓ TRỌNG TẢI ĐẾN 60.000 DWT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 448/QĐ-CHHVN CỦA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(14-04-2022) CẢNG LOTUS ĐƯỢC TIẾP NHẬN TÀU CÓ TRỌNG TẢI ĐẾN 60.000 DWT THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ: 448/QĐ-CHHVN CỦA CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
Ngày đăng: 14/04/2022 09:36 AM

QUYẾT ĐỊNH Số: 448/QĐ-CHHVN ngày 13 tháng 4 năm 2022 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam
Công bố mở Cầu cảng K17, Cầu cảng K18 - Bến cảng Bông Sen của Công ty Liên doanh Bông Sen để tiếp nhận tàu thuyền ra, vào neo đậu, làm hàng, cụ thể như sau:
Cầu cảng K17 liền kề với Cầu cảng K18 có tổng chiều dài 300m, trong đó:
- Cầu cảng K17 có chiều dài 150m;
- Cầu cảng K18 có chiều dài 150m.
Loại tàu thuyền tiếp nhận: Tàu tổng hợp có trọng tải đến 60.000 DWT (với mớn nước ≤ 11,0m).