(13-04-2022) ÔNG PHẠM HUY MINH, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, TỔNG GIÁM ĐỐC CTY LD BÔNG SEN, VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Khai Thác: 0931.793.108 / Thương vụ: 0961.694.948

(13-04-2022) ÔNG PHẠM HUY MINH, BÍ THƯ ĐẢNG ỦY, TỔNG GIÁM ĐỐC CTY LD BÔNG SEN, VINH DỰ NHẬN BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Ngày đăng: 13/04/2022 10:09 AM

Ông Phạm Huy Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám Đốc Cty LD Bông Sen, vinh dự  được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ "Đã có thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác từ thiện xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa  xã hội và bảo vệ Tổ quốc."

Căn cứ vào Quyết định số: 2031/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2021, ông Phạm Huy Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám Đốc Cty LD Bông Sen, đã vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ "Đã có thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác từ thiện xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa  xã hội và bảo vệ Tổ quốc" do Thủ tướng Phạm Minh Chính ký tặng.

Đây là nguồn động viên, khích lệ vô cùng to lớn tới bản thân ông Phạm Huy Minh nói riêng và tập thể CB, CNV, NLĐ Cty nói chung vì những nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ của mình trong suốt những năm qua. Đồng thời cũng là minh chứng cho khả năng lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của ông trên cương vị là Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám Đốc Cty LD Bông Sen, đã dẫn dắt công ty vượt qua các giai đoạn khó khăn và đoàn kết tập thể công ty hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra.

Mong rằng trong thời gian sắp tới, ông Phạm Huy Minh sẽ tiếp tục giữ vững cương vị lãnh đạo của mình để đưa Cty LD Bông Sen phát triển ổn định và vững mạnh hơn để có thể tiếp tục sản xuất, kinh doanh một cách hiệu quả, góp phần tích cực hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, tăng cường các hoạt động đóng góp cho xã hội, cộng đồng của Cty.

Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ cho ông Phạm Huy Minh, "Đã có thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và công tác từ thiện xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa  xã hội và bảo vệ Tổ quốc."