Kho bãi các loại

0931.793.108 / 0985.400.686

Kho bãi các loại
Ngày đăng: 23/11/2020 12:44 AM

Với diện tích kho bãi rộng rãi, Cảng lotus có đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu các loại hàng hoá của khách hàng.