Việt Nam chi hơn 900 triệu USD nhập khẩu sắt thép trong tháng 11

0931.793.108 / 0985.400.686

Việt Nam chi hơn 900 triệu USD nhập khẩu sắt thép trong tháng 11
Ngày đăng: 31/12/2021 02:55 PM

Trong tháng 11, nhập khẩu sắt thép các loại đạt 826.144 tấn với kim ngạch 914,7 triệu USD, giảm 1,9% về lượng, giảm 1% kim ngạch với với tháng trước.

Tính chung từ đầu năm, nhập khẩu mặt hàng này đạt 11,41 triệu tấn với 10,51 tỷ USD, giảm 28,4% về lượng nhưng tưng 17,8% về kim ngạch.

Kim ngạch nhập khẩu thép đạt 914,7 triệu USD, giảm 1% so với tháng 10. Ảnh: Báo Công Thương

Kim ngạch nhập khẩu thép đạt 914,7 triệu USD, giảm 1% so với tháng 10. Ảnh: Báo Công Thương


So với tháng 11 năm ngoái, nhập khẩu giảm 20,9% về lượng và 30,3% về kim ngạch.Theo tính toán của Tổng cục Hải quan, trong tháng 11, nhập khẩu sắt thép các loại đạt 826.144 tấn với kim ngạch 914,7 triệu USD, giảm 1,9% về lượng, giảm 1% kim ngạch với với tháng trước.

Tính chung trong 11 tháng, nhập khẩu mặt hàng này đạt 11,41 triệu tấn với 10,51 tỷ USD, giảm 28,4% về lượng nhưng tưng 17,8% về kim ngạch.

Về thị trường, Trung Quốc cung cấp nhiều mặt hàng này nhất cho Việt Nam, chiếm 41,4% trong tổng lượng và 39% trong tổng kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này với 4,7 triệu tấn, trị giá 4,1 tỷ USD. So với cùng kỳ năm ngoái, khối lượng và kim ngạch lần lượt tăng 41,3% và 91%.

Nhật Bản là thị trường lớn thứ hai, đạt 1,7 triệu tấn, trị giá 1,53 tỷ USD, giảm 28,4% về lượng, tăng 17,8% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.

Đứng thứ ba là thị trường Hàn Quốc đạt 1,35 triệu tấn, trị giá 1,43 tỷ USD, giảm 18,4% về lượng, tăng 22,4% kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái.