(25-06-2021) Cảng Lotus hoàn thành tiêm ngừa vắc xin Covid -19 - AstraZeneca cho toàn bộ 100% CB, CNV của Cảng

0931.793.108 / 0985.400.686

(25-06-2021) Cảng Lotus hoàn thành tiêm ngừa vắc xin Covid -19 - AstraZeneca cho toàn bộ 100% CB, CNV của Cảng
Ngày đăng: 25/06/2021 12:27 PM

Sáng ngày 25/06/2021; dưới sự quan tâm sâu sắc của các Cấp chính quyền và Ban Giám Đốc Cty Liên doanh Bông Sen. Toàn bộ CB, NV của Cảng Lotus đã được ưu tiên tiêm ngừa vắc xin Covid -19 do AstraZeneca sản xuất  tại điểm tiêm ngừa Trường Lê Văn Hưu, huyện Nhà Bè.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi tiêm vắc xin phòng COVID-19 diễn ra trong ngày 25/6/2021:

Ông Phạm Huy Minh - Tổng Giám đốc và các CB-CNV Cty Liên doanh Bông Sen thực hiện chích ngừa tại điểm chích ngừa Trường Lê Văn Hưu, huyện Nhà Bè.

tại điểm chích ngừa Trường Lê Văn Hưu, huyện Nhà Bè.

Thuốc AstraZeneca được sử dụng tại buổi tiêm ngừa