(11-09-2023) CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN THỰC HIỆN CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN, THÁNG 09/2023

0931.793.108 / 0985.400.686

(11-09-2023) CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN THỰC HIỆN CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN, THÁNG 09/2023
Ngày đăng: 11/09/2023 08:09 AM

         Tiếp tục Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công văn số 486-CV/ĐUK ngày 06/07/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về việc triển khai sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và chỉ đạo của Đảng ủy Công ty Liên doanh Bông Sen: Sáng ngày 11/09/2023,  Đoàn Cơ sở Công ty Liên doanh Bông Sen đã tổ chức thực hiện chào cờ và sinh hoạt dưới cờ đầu tuần tháng 09/2023 với sự tham gia của toàn thể Cấp ủy, Ban lãnh đạo, Đảng viên, Đoàn viên cùng đông đảo CB, NV, NLĐ công ty.

Cấp ủy, Ban lãnh đạo, Đảng viên, Đoàn viên cùng CB, NV, NLĐ công ty thực hiện nghiêm túc việc chào cờ đầu tuần

         Tại buổi chào cờ, đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Cơ sở công ty đã sinh hoạt nội dung “Rèn luyện thể thao theo lời kêu gọi của Bác Hồ vĩ đại”. Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Hồ Chủ tịch được đăng tải trên tờ Cứu quốc tháng 3/1946 nhấn mạnh: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới thành công.” và “Tập luyện thể dục, bồi bổ sức khỏe là bổn phận của mỗi một người dân yêu nước.”. Thấm nhuần lời dạy này của Bác, tập thể Cảng Lotus, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy, sự phối hợp tổ chức của Công Đoàn, Đoàn Thanh niên đã thường xuyên tham gia, tổ chức các hoạt động Hội thao, rèn luyện sức khỏe cho toàn thể CB, NV, NLĐ Cảng được tham gia. Trong đó, điển hình là Hội thao “Chào mừng Quốc Khánh 2/9 và kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Công ty” vừa diễn ra thành công tốt đẹp vào ngày 31/8 vừa qua. Hội thao không chỉ là hoạt động hưởng ứng "Cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" mà đã tạo nên được một sân chơi thiết thực cho toàn thể CB, NV, NLĐ Cảng Lotus và các đơn vị khách mời nhằm phát huy tinh thần rèn luyện sức khỏe, thi đua sôi nổi và gặp gỡ, giao lưu thắt chặt tình đoàn kết, bạn bè giữa tất cả mọi người.

Đồng chí Nguyễn Trọng Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Cơ sở công ty đã sinh hoạt nội dung “Rèn luyện thể thao theo lời kêu gọi của Bác Hồ vĩ đại”

         Phát biểu đại diện Cấp ủy công ty tại buổi chào cờ, đồng chí Phạm Huy Minh - Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Bông Sen, đã có những chia sẻ và chỉ đạo tới toàn thể CB, NV, NLĐ công ty. Đồng chí Phạm Huy Minh đại diện Cấp ủy, CB, NV, NLĐ gửi lời khen và cảm ơn tới Công Đoàn, Đoàn Thanh niên đã phối hợp hoàn thành tốt công tác Hội thao vừa qua đúng thời gian, đầy ý nghĩa. Mong rằng sau buổi sinh hoạt ngày hôm nay: với kim chỉ nam là Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể Cảng Lotus sẽ ngày càng lao động hăng say hơn để đạt được những thành tích tốt nhất trong công việc của mình.

         Đồng chí Phạm Huy Minh - Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Bông Sen, đã có những chia sẻ và chỉ đạo tới toàn thể CB, NV, NLĐ công ty

         Tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần mỗi tháng là hoạt động được Đảng ủy công ty trực tiếp chỉ đạo và giao Đoàn Cơ sở công ty triển khai nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm trong công việc của mỗi Đảng viên, Đoàn viên cùng CB, NV, NLĐ. Và đồng thời nhắc nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.