(11-05-2021) Cảng Lotus ưu tiên tiêm ngừa vắc xin Covid -19 (đợt 1) cho CB, NV tuyến đầu thường xuyên tiếp xúc, làm việc trực tiếp trên tàu nước ngoài

0931.793.108 / 0985.400.686

(11-05-2021) Cảng Lotus ưu tiên tiêm ngừa vắc xin Covid -19 (đợt 1) cho CB, NV tuyến đầu thường xuyên tiếp xúc, làm việc trực tiếp trên tàu nước ngoài
Ngày đăng: 11/05/2021 03:20 PM

Thực hiện Công văn số 1763/TTKSBT-PCBTN V/v tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 kết hợp xét nghiệm tầm soát cho một số đối tượng nguy cơ tại các bến cảng cùng với sự quan tâm sâu sắc của Ban Giám Đốc Cty Liên doanh Bông Sen; những CB, NV tuyến đầu của Cảng Lotus thường xuyên tiếp xúc, làm việc trực tiếp trên tàu nước ngoài, đã được ưu tiên tiêm ngừa vắc xin Covid -19 (đợt 1) vào ngày 11/05/2021 tại Trung tâm Y tế quận 7.

CB, NV tuyến đầu của Cảng Lotus thường xuyên tiếp xúc, làm việc trực tiếp trên tàu nước ngoài được ưu tiên tiêm ngừa vắc xin Covid -19

CB, NV tuyến đầu của Cảng Lotus thường xuyên tiếp xúc, làm việc trực tiếp trên tàu nước ngoài được ưu tiên tiêm ngừa vắc xin Covid -19