(07-09-2022) THÔNG BÁO V.V THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN (CẢNG LOTUS)

0931.793.108 / 0985.400.686

(07-09-2022) THÔNG BÁO V.V THAY ĐỔI NHÂN SỰ CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN (CẢNG LOTUS)
Ngày đăng: 07/09/2022 03:44 PM

THÔNG BÁO

V/v thay đổi nhân sự

Kính gửi: Quý Cơ quan, Quý Khách hàng.

Công ty Liên doanh Bông Sen (Cảng Lotus) xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, hợp tác, đồng hành và tín nhiệm của Quý Cơ quan, Quý Khách hàng trong nhiều năm qua và luôn mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, hợp tác, đồng hành và tín nhiệm của Quý vị trong thời gian tới.

Công ty Liên doanh Bông Sen (Cảng Lotus) trân trọng thông báo tới Quý Cơ quan, Quý Khách hàng về việc thay đổi nhân sự cấp cao của Công ty như sau:

1. Ông Nguyễn Phát Khiêm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022, thay thế cho Ông Nguyễn Anh Tuấn do đã đến tuổi nghỉ hưu.

2. Ông Bùi Công Hoan giữ chức vụ Giám đốc Kinh doanh kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022.

3. Ông Phạm Thái Sơn giữ chức vụ Trưởng Phòng Tổng hợp (tên cũ – Phòng Hành chính Nhân sự) kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2022, thay thế cho Ông Nguyễn Phát Khiêm đã được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý Cơ quan, Quý Khách hàng.

Trân trọng kính báo./.

CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM HUY MINH (đã ký và đóng dấu)