(07-08-2023) CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN THỰC HIỆN CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN, THÁNG 08/2023

0931.793.108 / 0985.400.686

(07-08-2023) CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN THỰC HIỆN CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN, THÁNG 08/2023
Ngày đăng: 07/08/2023 08:02 AM

         Tiếp tục Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công văn số 486-CV/ĐUK ngày 06/07/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về việc triển khai sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và chỉ đạo của Đảng ủy Công ty Liên doanh Bông Sen: Sáng ngày 07/08/2023,  Đoàn Cơ sở Công ty Liên doanh Bông Sen đã tổ chức thực hiện chào cờ và sinh hoạt dưới cờ đầu tuần tháng 08/2023 với sự tham gia của toàn thể Cấp ủy, Ban lãnh đạo, Đảng viên, Đoàn viên cùng đông đảo CB, NV, NLĐ công ty.

Cấp ủy, Ban lãnh đạo, Đảng viên, Đoàn viên cùng CB, NV, NLĐ công ty thực hiện nghiêm túc việc chào cờ đầu tuần

         Tại buổi chào cờ, đồng chí Phạm Thị Lê Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Cơ sở công ty đã kể câu chuyện "Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ con người": Theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh thì để bảo vệ sức khoẻ con người ngoài việc ǎn, mặc, ở còn có hai yếu tố quan trọng khác là giữ gìn vệ sinh và luyện tập thể dục thể thao. Bác Hồ nói: "Không sạch sẽ thì bẩn, bẩn thỉu sinh bệnh tật". Nếu chúng ta chú ý vệ sinh phòng bệnh thì tránh được bệnh. Ta thường nói phòng bệnh hơn chữa bệnh.

Đồng chí Phạm Thị Lê Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Cơ sở công ty đã kể câu chuyện "Chủ tịch Hồ Chí Minh với việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ con người "

         Phát biểu đại diện Cấp ủy công ty tại buổi chào cờ, đồng chí Phạm Huy Minh - Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Bông Sen, đã có những chia sẻ và chỉ đạo tới toàn thể CB, NV, NLĐ công ty. Mong rằng sau buổi sinh hoạt ngày hôm nay: với kim chỉ nam là Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể Cảng Lotus sẽ ngày càng lao động hăng say hơn để đạt được những thành tích tốt nhất trong công việc của mình.

         Đồng chí Phạm Huy Minh - Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Bông Sen, đã có những chia sẻ và chỉ đạo tới toàn thể CB, NV, NLĐ công ty

         Tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần mỗi tháng là hoạt động được Đảng ủy công ty trực tiếp chỉ đạo và giao Đoàn Cơ sở công ty triển khai nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm trong công việc của mỗi Đảng viên, Đoàn viên cùng CB, NV, NLĐ. Và đồng thời nhắc nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.