(05-09-2022) CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN THỰC HIỆN CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN, THÁNG 09/2022

0931.793.108 / 0985.400.686

(05-09-2022) CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN THỰC HIỆN CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN, THÁNG 09/2022
Ngày đăng: 05/09/2022 09:08 AM

Tiếp tục Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công văn số 486-CV/ĐUK ngày 06/07/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về việc triển khai sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và chỉ đạo của Đảng ủy Công ty Liên doanh Bông Sen: Sáng ngày 5/9/2022,  Đoàn Cơ sở Công ty Liên doanh Bông Sen đã tổ chức thực hiện chào cờ và sinh hoạt dưới cờ đầu tuần tháng 09/2022 với sự tham gia của toàn thể Cấp ủy, Ban lãnh đạo, Đảng viên, Đoàn viên cùng đông đảo CB, CNV công ty.

May be an image of 14 people, people standing and outdoors

May be an image of 14 people, people standing and outdoors

Cấp ủy, Ban lãnh đạo, Đảng viên, Đoàn viên cùng CB, CNV công ty Liên doanh Bông Sen thực hiện nghiêm túc việc chào cờ đầu tuần

Tại buổi chào cờ, đồng chí Mai Thị Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Cơ sở công ty đã kể câu chuyện “Bác Hồ với chiến sĩ người dân tộc”. Bài học rút ra từ câu chuyện đó là: Bài học về tình cảm, sự quan tâm đối với các dân tộc anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam; bài học về vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc để có thành công lớn... Điều chúng ta phải quan tâm là làm gì để thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt là việc đề ra các chính sách đối với các dân tộc thiểu số, quan tâm đến các vùng sâu, vùng xa để tạo ra sức mạnh to lớn của cả dân tộc, xây dựng đất nước giàu đẹp, mọi người dân đều ấm no, hạnh phúc.

May be an image of 17 people, people standing and outdoors

Đồng chí Mai Thị Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Cơ sở công ty đã kể câu chuyện “Bác Hồ với chiến sĩ người dân tộc” tại buổi sinh hoạt

Phát biểu đại diện Cấp ủy công ty tại buổi chào cờ, đồng chí Phạm Huy Minh - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Bông Sen, đã có những chia sẻ và chỉ đạo tới toàn thể CB, CNV công ty. Mong rằng sau buổi sinh hoạt ngày hôm nay: với kim chỉ nam là Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể Công ty Liên doanh Bông Sen – Cảng Lotus sẽ ngày càng lao động hăng say hơn để đạt được những thành tích tốt nhất trong công việc của mình.

May be an image of 4 people, people standing, tree and outdoors

Đồng chí Phạm Huy Minh - Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Bông Sen, đã có những chia sẻ và chỉ đạo tới toàn thể CB, CNV công ty

Tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần mỗi tháng là hoạt động được Đảng ủy công ty trực tiếp chỉ đạo và giao Đoàn Cơ sở công ty triển khai nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm trong công việc của mỗi Đảng viên, Đoàn viên cùng CB, CNV, NLĐ. Và đồng thời nhắc nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.