(03-04-2023) CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN THỰC HIỆN CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN, THÁNG 04/2023

0931.793.108 / 0985.400.686

(03-04-2023) CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN THỰC HIỆN CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN, THÁNG 04/2023
Ngày đăng: 03/04/2023 09:11 AM

         Tiếp tục Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công văn số 486-CV/ĐUK ngày 06/07/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về việc triển khai sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và chỉ đạo của Đảng ủy Công ty Liên doanh Bông Sen: Sáng ngày 03/04/2023,  Đoàn Cơ sở Công ty Liên doanh Bông Sen đã tổ chức thực hiện chào cờ và sinh hoạt dưới cờ đầu tuần tháng 04/2023 với sự tham gia của toàn thể Cấp ủy, Ban lãnh đạo, Đảng viên, Đoàn viên cùng đông đảo CB, NV, NLĐ công ty.

Cấp ủy, Ban lãnh đạo, Đảng viên, Đoàn viên cùng CB, NV, NLĐ công ty thực hiện nghiêm túc việc chào cờ đầu tuần

          Tại buổi chào cờ, đồng chí Vũ Nguyễn Duy Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Cơ sở công ty đã kể câu chuyện "Bác muốn biết sự thật kia". Câu chuyện đã mang lại một bài học lớn đó là sự nhận thức sự thật, nhận thức chân lý khách quan trong tư duy Bác Hồ. Người đặt sự thật lên vị trí đầu tiên trong nhận thức; cán bộ lãnh đạo phải nắm được sự thật thì mới có phương pháp lãnh đạo đúng đắn. Đảng và Bác dạy ta phải nắm được quy luật thực tế khách quan, vận hành theo quy luật đó thì mới thu được thắng lợi. Chính vì vậy, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Bác cũng tìm mọi cách để đến với thực tế, tìm đúng sự thật. Trong công việc, trong báo cáo. Khi làm việc gì phải làm đến nơi đến chốn, tức là phải làm thật tốt công việc của mình được giao cho, tránh qua loa, hình thức. Bác Hồ là một tấm gương ngời sáng mà mỗi chúng ta cần phải học tập suốt đời.

Đồng chí Vũ Nguyễn Duy Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Cơ sở công ty đã kể câu chuyện "Bác muốn biết sự thật kia"

          Phát biểu đại diện Cấp ủy công ty tại buổi chào cờ, đồng chí Phạm Huy Minh - Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Bông Sen, đã có những chia sẻ và chỉ đạo tới toàn thể CB, NV, NLĐ công ty. Mong rằng sau buổi sinh hoạt ngày hôm nay: với kim chỉ nam là Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể Công ty Liên doanh Bông Sen – Cảng Lotus sẽ ngày càng lao động hăng say hơn để đạt được những thành tích tốt nhất trong công việc của mình.

     

Đồng chí Phạm Huy Minh - Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Bông Sen, đã có những chia sẻ và chỉ đạo tới toàn thể CB, NV, NLĐ công ty

          Tổ chức sinh hoạt dưới cờ đầu tuần mỗi tháng là hoạt động được Đảng ủy công ty trực tiếp chỉ đạo và giao Đoàn Cơ sở công ty triển khai nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm trong công việc của mỗi Đảng viên, Đoàn viên cùng CB, NV, NLĐ. Và đồng thời nhắc nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.