(01-08-2022) CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN THỰC HIỆN CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN, THÁNG 08/2022

0931.793.108 / 0985.400.686

(01-08-2022) CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN THỰC HIỆN CHÀO CỜ ĐẦU TUẦN, THÁNG 08/2022
Ngày đăng: 01/08/2022 09:34 AM

Thực hiện chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Công văn số 486-CV/ĐUK ngày 06/07/2022 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối về việc triển khai sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và chỉ đạo của Đảng ủy Công ty Liên doanh Bông Sen: Sáng ngày 1/8/2022, Cty LD Bông Sen đã tổ chức thực hiện chào cờ và sinh hoạt dưới cờ đầu tuần tháng 08/2022 với sự tham gia của toàn thể Cấp ủy, Ban lãnh đạo, Đảng viên, Đoàn viên cùng CB, CNV Cty.

Cấp ủy, Ban lãnh đạo, Đảng viên, Đoàn viên cùng CB, CNV Cty Liên doanh Bông Sen thực hiện nghiêm túc việc chào cờ đầu tuần

Tại buổi chào cờ, đồng chí Dương Thị Thanh Tuyết, Bí thư Đoàn Cơ sở Cty đã kể câu chuyện “Việc chi tiêu của Bác Hồ”. Bài học rút ra từ câu chuyện đó là: Trong công việc phải tận tụy, toàn tâm toàn ý không được lãng phí thời gian và sức khỏe của mình vào những việc vô bổ, dù ở cương vị nào cũng cần phải tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng tài sản công. Trong cuộc sống gia đình mọi người phải có kế hoạch chi tiêu rõ ràng cụ thể, tránh lãng phí, đảm bảo cuộc sống kinh tế gia đình được ổn định, an tâm lao động, sản xuất.

Đồng chí Dương Thị Thanh Tuyết, Bí thư Đoàn Cơ sở Cty đã kể câu chuyện “Việc chi tiêu của Bác Hồ” tại buổi chào cờ

Phát biểu đại diện Cấp ủy Cty tại buổi chào cờ; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng Ủy Cty, đã có những chia sẻ và chỉ đạo tới toàn thể CB, CNV Cty. Mong rằng sau buổi sinh hoạt ngày hôm nay: với kim chỉ nam là Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tập thể Cty LD Bông Sen – Cảng Lotus sẽ ngày càng lao động hăng say hơn để đạt được những thành tích tốt nhất trong công việc của mình.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng Ủy Cty, đã có những chia sẻ và chỉ đạo tới toàn thể CB, CNV Cty

Đây là hoạt động được Đảng ủy Cty trực tiếp chỉ đạo và giao Đoàn Cơ sở Cty triển khai nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, trách nhiệm trong công việc của mỗi Đảng viên, Đoàn viên cùng CB, CNV, NLĐ. Và đồng thời nhắc nhở mọi người tinh thần phụng sự Tổ quốc, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.