(06-05-2020) Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu , gói thầu

(06-05-2020) Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu , gói thầu

          Công ty Liên Doanh Bông Sen thông báo kết quả lựa chọn nhà thấu cho gói thầu "Nạo vét duy tu khu nước trước bến Cảng Lotus năm 2020" đến các nhà thầu tham dự chào hàng cạnh tranh gói thầu nêu trên như sau:

 

Tin tức liên quan

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -
cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -