CẢNG LOTUS - DOANH NHÂN TRÍ THỨC TIÊU BIỂU VIỆT NAM NĂM 2019

CẢNG LOTUS - DOANH NHÂN TRÍ THỨC TIÊU BIỂU VIỆT NAM NĂM 2019

Hưởng ứng “Ngày Quyền của người tiêu Việt Nam” năm 2019, thực hiện theo công văn số 1997/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ ngày 18/10/2016 về việc triển khai các chương trình liên quan đến bảo vệ người tiêu dùng giai đoạn 2016 -2020 nhằm khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng với sự phát triển ổn định, bền vững của xã hội. Ngày Quyền của người tiêu dùng được tổ chức hàng năm cũng nhằm nâng cao trách nhiệm, khuyến khích sự hợp tác và phối hợp giữa các cơ quan quản lý , các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng.

 

Hiện nay trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, nền kinh tế đã có những tiến bộ vượt bậc về mọi mặt, thành quả đó là nhờ sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng , nhà nước với chủ trương, chính sách phù hợp. Thành tựu đáng tự hào đó có một phần đóng góp không nhỏ từ đội ngũ doanh nhân, trí thức tiêu biểu đó là những nhân tài, những ngọn cờ đầu trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Trọng dụng nhân tài là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa, phát triển lên tầm cao mới qua các thời kỳ cách mạng, góp phần vào thắng lợi của sự nghiệp giải phóng, xây dựng và phát triển đất nước.

 

Với chức năng tập hợp đoàn kết đội ngũ doanh nhân, trí thức, doanh nghiệp tiêu biểu cùng nhau trao đổi học tập nhằm phát triển kinh tế, xã hội. Khuyến khích sản xuất trong nước phát triển xây dựng được các thương hiệu, sản phẩm Việt lớn mạnh, góp phần bảo vệ lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Viện Kinh tế và Văn hóa kết hợp với Trung tâm Bảo vệ Người tiêu dùng Việt Nam tổ chức chương trình :“Hàng Việt Tốt Vì Quyền Lợi Người Tiêu Dùng, Doanh Nhân Trí Thức Tiêu Biểu Việt Nam 2019”.

 

Cảng Lotus vinh dự được vinh danh tại hạng mục "Trao Bảng Vàng Doanh Nhân - Trí Thức Xuất Sắc Đất Việt Thương Hiệu , Sản Phẩm - Dịch Vụ Chất Lượng Vàng 2019".

 

Ông Hoàng Ngọc Bưởi –  Nguyên Vụ Trưởng Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương (đứng chính giữa hàng dưới)

Trao chứng nhận cho các Doanh Nhân Trí Thức tiêu Biểu

 

Ông Phạm Huy Minh - Tổng Giám Đốc Cảng Lotus vinh dự được trao tặng Bảng Vàng Doanh Nhân 2019

 

Tin tức liên quan

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -
cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -