CẢNG LOTUS TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ LỄ TỔNG KẾT 2017

CẢNG LOTUS TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ LỄ TỔNG KẾT 2017

Qua báo cáo tổng kết năm 2017 cho thấy Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tất cả là nhờ sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV- Người lao động.

 

Năm 2017, thu nhập người lao động được nâng lên, đảm bảo ổn định việc làm, an toàn về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Nhằm biểu dương các tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn, Ban lãnh đạo Công ty và Chủ tịch công đoàn đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2017.

 

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tổng hợp các ý kiến phát biểu, trao đổi về định hướng phát triển, mục tiêu nhiệm vụ mới trong năm 2018, về gia tăng quyền lợi, phúc lợi của người lao động, việc thực hiện quy chế dân chủ tại công ty…

 

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị :

 

Toàn cảnh Hội Nghị với sự tham gia của đông đảo CBCNV cty

 

Ông Phạm Huy Minh - TGĐ Cảng Lotus (đứng giữa) trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc

 

Ông Phạm Huy Minh - TGĐ Cảng Lotus (đứng giữa) trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc

 

Ông Nguyễn Ngọc Hậu - TGĐ CTy CPHH Bông Sen (ngoài cùng bên phải) trao bằng khen cho các tập thể xuất sắc

 

Ông Nguyễn Ngọc Hậu - TGĐ CTy CPHH Bông Sen (ngoài cùng bên trái) và Ông Trần Xuân Tứ - Chủ Tịch Công Đoàn cty (ngoài cùng bên phải)

trao bằng khen cho các cá nhân xuất sắc

 

Ông Trần Xuân Tứ - Chủ Tịch Công Đoàn cty (ngoài cùng bên phải) trao bằng khen cho các công đoàn viên xuất sắc

 

Tin tức liên quan

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -
cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -