Bộ GTVT ban hành mẫu hồ sơ đấu thầu khai thác cảng biển

Bộ GTVT ban hành mẫu hồ sơ đấu thầu khai thác cảng biển

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 44 quy định về mẫu hồ sơ yêu cầu và mẫu hồ sơ mời thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng vốn Nhà nước, thay thế cho Thông tư số 01/2014 được ban hành trước đó.

 

Cụ thể, theo quy định mới, mẫu hồ sơ yêu cầu (quy định tại phụ lục I) áp dụng trong trường hợp lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu; Mẫu hồ sơ mời thầu (quy định tại phụ lục II) áp dụng trong trường hợp lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế; Mẫu hợp đồng cho thuê (quy định tại phụ lục III) áp dụng đối với tất cả các trường hợp chỉ định thầu và đấu thầu nêu trên.

 

Thông tư cũng nêu rõ, đối với hợp đồng đã ký thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng trước ngày Thông tư 44 có hiệu lực sẽ vẫn tiếp tục được thực hiện cho đến khi hết hiệu lực của hợp đồng. Đồng thời, việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng, cầu cảng, cảng cạn được đầu tư bằng các nguồn vốn khác sẽ do chủ đầu tư quyết định theo các quy định có liên quan.

 

Được biết, Thông tư 44 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

 

(Theo GTVT)

 

Tin tức liên quan

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -
cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -