HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016 TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016 TẠI CÔNG TY LIÊN DOANH BÔNG SEN

Qua báo cáo tổng kết năm 2016 cho thấy Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tất cả là nhờ sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự nỗ lực của toàn thể CBCNV- Người lao động.

 

Năm 2016, thu nhập người lao động được nâng lên, đảm bảo ổn định việc làm, an toàn về mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Nhằm biểu dương các tập thể và cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong phong trào thi đua công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn, Ban lãnh đạo Công ty và Chủ tịch công đoàn đã trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2016.

 

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tổng hợp các ý kiến phát biểu, trao đổi về định hướng phát triển, mục tiêu nhiệm vụ mới trong năm 2017, về gia tăng quyền lợi, phúc lợi của người lao động, việc thực hiện quy chế dân chủ tại công ty…

 

Sau đây là một số hình ảnh tại Hội nghị :

Tổng GĐ Công ty LD Bông Sen đọc báo cáo tổng kết năm 2016

 

Phó Tổng GĐ Công ty LD Bông Sen đọc Quyết định khen thưởng năm 2016

 

Tổng GĐ Công ty LD  Bông Sen trao tặng Bằng khen Tập thể xuất sắc năm 2016

 

Phó Tổng GĐ thứ I  Công ty LD Bông Sen trao tặng Bằng khen Cá nhân xuất sắc năm 2016

 

Tổng GĐ Công ty CP Hàng Hải Bông Sen trao tặng Bằng khen Tập thể xuất sắc năm 2016

 

Chủ tịch Công Đoàn Công ty LD Bông Sen trao tặng Bằng khen Tập thể xuất sắc năm 2016

 

 Chủ tịch Công Đoàn Công ty LD Bông Sen trao tặng Bằng khen Cá nhân xuất sắc năm 2016

 

CBCNV đóng góp ý kiến tại Hội nghị người lao động

Tin tức liên quan

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -
cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -