Cảng Lotus được trao tặng Huy hiệu và Bằng khen

Cảng Lotus được trao tặng Huy hiệu và Bằng khen

       Căn cứ Quyết định số 3645/QĐ- UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh, 04 cá nhân thuộc Công ty Liên doanh Bông Sen (Lotus), với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ liên tục nhiều năm, góp phần tích cực trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố đã được vinh dự trao tặng Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh.

         

 

       Theo Quyết định số 3646/QĐ- UBND ngày 18 tháng 7 năm 2016 của UBND Thành Phố Hồ Chí Minh,  02 tập thể và 06 cá nhân đã có nhiều  thành tích hoàn thành xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển đơn vị liên tục nhiều năm, góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố đã được trao tặng Bằng khen nhân ký niệm 25 năm thành lập Công ty Liên doanh Bông Sen (Lotus) (1991- 2016).

 

-           Tập thể:

 

 

 

-          Cá nhân:

 

 

 

 


         

Tin tức liên quan

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -

cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -
cang, tau be, nhap hang, xuat hang, kho bai, kho ngoai quan, hang hai, cang lotus, cang ho chi minh -